Spotkanie noworoczne u starosty

Dwudziestego ósmego stycznia w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim odbyło się spotkanie noworoczne starosty bielskiego z duchowieństwem, przedsiębiorcami, przedstawicielami stowarzyszeń i samorządów. W programie uroczystości znalazły się również występy wokalne uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim oraz II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.

Ilustracja do artykułu 160102-spotkanie01.jpg
Występ uczniów I LO
 

Spotkanie było okazją do posumowania przez starostę Sławomira Jerzego Snarskiego osiągnięć i dokonań Powiatu Bielskiego w przeciągu minionego roku. Starosta podkreślił niezwykle istotną dla rozwoju powiatu i jego mieszkańców współpracę z wieloma podmiotami i osobami. Szczególną uwagę poświęcił organizacjom pozarządowym, realizującym zadania powiatu m.in. w zakresie: opieki nad osobami niepełnosprawnymi i potrzebującymi wsparcia socjalnego, aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, działalności wychowawczej, kulturalnej i związanej z kultywowaniem tradycji regionalnych oraz w sporcie i rekreacji. Kolejną wyróżnioną kategorią podmiotów, którym wiele uwagi poświęcił Starosta są przedsiębiorcy, posiadający bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy powiatu, tworzący miejsca pracy, realnie oddziaływujący na budżet powiatu, m.in. przez podatki PIT i CIT. Wyrazem tej współpracy stało się wsparcie edukacji zawodowej przyszłych pracowników bielskich firm budowlanych, co przełożyło się na uzyskanie przez Powiat Bielski specjalnego wyróżnienia w II edycji konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2015. Razem dla rozwoju”, dzięki realizacji projektów:
– Dualny system kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim;
– Współpraca szkoły z otoczeniem w zakresie kształcenia zawodowego – projekt zrealizowany przez Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.

zdjęcie: Występ uczennic II LO z BJN

Występ uczennic II LO z BJN

Tradycją stało się wyróżnianie osób lub instytucji, które współpracowały z Powiatem Bielskim. W tym roku wyróżnienia otrzymały stowarzyszenia: Fundusz Lokalny na rzecz Rozwoju Społecznego, Klub „Amazonki” w Bielsku Podlaskim, Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bielsku Podlaskim, Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim, Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka, Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Polskiej Pieśni Narodowej, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, Stowarzyszenie „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach”, Stowarzyszenie „Bielska Inicjatywa Rowerowa”, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa”.

zdjęcie: goście

Starosta wręczył również wyróżnienia najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bielski. Wyróżnienia otrzymali: Magdalena Tworkowska, Norbert Arkadiusz Wawulski – I LO; Urszula Śliwko, Adrian Iwaniuk – II LO; Karolina Niewińska, Jakub Stepaniuk – ZS nr 1; Katarzyna Daniluk, Daniel Górski – ZS nr 3; Karolina Kowszuk, Dawid Kowalczuk – ZS nr 4, Tomasz Kazimierski, Kamil Boborycki – ZSS.

zdjęcie: goście

Wśród zaproszonych gości byli ponadto: JE biskup drohiczyński ks. prof. Tadeusz Pikus, ksiądz prałat Kazimierz Siekierko – dziekan bielski, ksiądz mitrat Leoncjusz Tofiluk – dziekan bielski, Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego, Ewa Wojewódko – dyrektor generalny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, liczni przedstawiciele instytucji szczebla wojewódzkiego i samorządowego oraz przedsiębiorcy, przedstawiciele agencji i banków, dyrektorzy szkół, pracownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

zdjęcie: Zebranych powitał gospodarz spotkania starosta Sławomir Jerzy Snarski

Gospodarz spotkania starosta Sławomir Jerzy Snarski
przedstawił dokonania Powiatu Bielskiego w 2015 roku

Na zakończenie uroczystości głos zabrali ks. biskup Tadeusz Pikus, ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk, marszałek województwa Jerzy Leszczyński, dyrektor Ewa Wojewódko oraz rektorzy dwóch białostockich uczelni: dr Michał Lisowski z Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Białymstoku i dr Anatoliusz Kopczuk z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

zdjęcie: Starosta wręcza pamiątkowe statuetki zasłużonym dla Powiatu Bielskiego

Starosta wręcza pamiątkowe statuetki zasłużonym dla Powiatu Bielskiego

 

zdjęcie: Występ uczennic II LO z BJN

Występ uczennic II LO z BJN

 

zdjęcie: Występ uczniów I LO

Występ uczniów I LO

 

zdjęcie: Wyróżnieni uczniowie w towarzystwie starosty

Wyróżnieni uczniowie w towarzystwie starosty

 

zdjęcie: Uczniowie wyróżnieni przez starostę

Uczniowie wyróżnieni przez starostę

 

zdjęcie: Uczniowie wyróżnieni przez starostę

Uczniowie wyróżnieni przez starostę

 

zdjęcie: Biskup drohiczyński ks. Tadeusz Pikus

Biskup drohiczyński ks. Tadeusz Pikus

 

zdjęcie: Ksiądz mitrat Leoncjusz Tofiluk, dziekan bielski

Ksiądz mitrat Leoncjusz Tofiluk, dziekan bielski

 

zdjęcie: Ewa Wojewódko, dyrektor generalny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Ewa Wojewódko, dyrektor generalny
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

zdjęcie: Anatoliusz Kopczuk z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Anatoliusz Kopczuk z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

 

zdjęcie: Michał Lisowski z Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Białymstoku

Michał Lisowski z Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Białymstoku

 

ek

Powrót na początek strony