Spotkanie wojewody z samorządowcami

Piątego marca 2013 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie wojewody podlaskiego Macieja Żywno z przedstawicielami samorządów z terenu powiatu bielskiego, dotyczące m.in. budowy dróg oraz wzajemnej współpracy.

Ilustracja do artykułu 130307-spotkanie1.jpg

Spotkaniu z wojewodą (w środku) przewodniczył wicestarosta Piotr Bożko (pierwszy z lewej)

W spotkaniu, któremu przewodniczył wicestarosta Piotr Bożko, uczestniczyli również burmistrzowie miast Bielska Podlaskiego i Brańska oraz wójtowie gmin Bielsk Podlaski, Brańsk, Boćki, Orla i Rudka.

zdjęcie: Spotkanie wojewody z samorządowcami

W trakcie dyskusji omówiono wybrane mechanizmy sprawowanego nadzoru prawnego wojewody nad działalnością samorządów. Poruszono także temat niedofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządom do realizacji. Przedstawiciele samorządów zgłaszali swoje uwagi co do przyjętych kryteriów realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Powrót na początek strony