Spotkanie noworoczne u starosty bielskiego

Blisko 200 osób uczestniczyło w spotkaniu noworocznym starosty bielskiego, które odbyło się 26 stycznia br. w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.

Ilustracja do artykułu 170130-spotkanie01.jpg

Gospodarz spotkania – starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski – przemawiając do zebranych, podkreślił, iż nadrzędną wartością dla samorządów jest wspólnota mieszkańców i wszystkich podmiotów mających wpływ na ich rozwój. Istotą tej wspólnoty są podejmowane i realizowane na jej rzecz działania, które przyczyniają się do wzrostu zamożności, zadowolenia i bezpieczeństwa mieszkańców. Wszystko to razem sprowadza się zatem do jednostki, jaką jest mieszkaniec powiatu, miasta, gminy, któremu służy administracja samorządowa. Następnie starosta przedstawił rezultaty pracy Powiatu Bielskiego w minionym 2016 roku, dzięki którym lokalna społeczność odniosła wiele korzyści. Prezentację osiągnięć Powiatu starosta podzielił na poszczególne kategorie, takie jak: edukacja, ochrona zdrowia, rynek pracy, opieka społeczna, bezpieczeństwo publiczne, drogi powiatowe i administracja powiatowa.

zdjęcie: Spotkanie noworoczne starosty bielskiego

Do wystąpienia starosty odnieśli się goście, którzy zdecydowali się na publiczne zabranie głosu. Biskup drohiczyński ks. prof. Tadeusz Pikus zauważył, iż najwyższą wartością jest człowiek, na drugim miejscu zaś relacje między podmiotami z poszczególnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego czy też politycznego. Nawiązał w ten sposób do idei filantropii wyrażającej się w słowach św. Pawła: „Więcej jest szczęścia w dawaniu, niż w braniu”, a która – zdaniem biskupa – bliska jest przedstawionym działaniom Powiatu Bielskiego. Temat człowieka jako nadrzędnego podmiotu w realizacji zadań administracji powiatowej dostrzegł także dziekan bielski ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk, komentując: – Starosta nie zaczął swego wystąpienia od biznesu i problemów, lecz od współpracy i rodziny, jaką tworzy społeczność powiatowa. Ks. dziekan przekazał mieszkańcom powiatu bielskiego błogosławieństwo od Jego Ekscelencji Sawy – prawosławnego metropolity warszawskiego i całej Polski. Z kolei wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski przypomniał, iż 10 lat wcześniej brał udział w spotkaniu noworocznym starosty bielskiego, które miało znacznie skromniejszy scenariusz i oprawę. Obecne warunki i program spotkania świadczą o postępującym rozwoju powiatu bielskiego i wzroście jego poziomu zamożności. Podobnie jak inni goście zauważył, iż idea wspólnoty wymaga współdziałania i wspierania się we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Zadeklarował więc, że również sam będzie wspierał działalność samorządów.

zdjęcie: Spotkanie noworoczne starosty bielskiego

Starosta siemiatycki Jan Zalewski, przypominając swoją wspólną drogę ze starostą bielskim poprzez okres nauki i studiów oraz pracy w samorządzie, stwierdził, iż gospodarz spotkania bardzo wysoko podniósł poprzeczkę innym powiatom w województwie, wywindowując powiat bielski na bardzo wysoki szczebel rozwoju, trudny do osiągnięcia przez innych. Gratulował mieszkańcom powiatu posiadanego starosty, podkreślając jego zdolności organizacyjne, umiejętność konsolidacji społeczności wobec wyzwań i problemów oraz jego otwartość i dobre wykształcenie. Jego profesjonalizm i fachowość dostrzegł i podkreślił także wójt gminy Czyże Jerzy Wasiluk, dziękując za współpracę Powiatu Bielskiego z jego małą, położoną gdzieś na uboczu gminą. Do tradycji historycznych Ziemi Bielskiej nawiązał natomiast prezes Europejskiego Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej Gniewomir Rokosz-Kuczyński, Współpracujący dawniej z kancelarią Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego prezydenta RP, obecnie zaś z wdową po prezydencie, Karoliną Kaczorowską, bardzo ceniącą sobie osobę starosty bielskiego. Podkreślił on rolę starosty jako filara łączącego w umiejętny sposób tradycję ze współczesnością.

zdjęcie: Spotkanie noworoczne starosty bielskiego

Wszyscy przemawiający goście, dziękując za dotychczasową współpracę i gratulując uzyskanych osiągnięć, złożyli staroście i mieszkańcom powiatu życzenia wszelkiego powodzenia, dalszego dynamicznego rozwoju i zadowolenia z pracy administracji powiatowej.

zdjęcie: Spotkanie noworoczne starosty bielskiego

Starosta Snarski w podziękowaniu za współpracę z powiatem bielskim przy realizacji zadań samorządowych, wspieranie jego działań i podnoszenie jakości życia jego mieszkańców wyróżnił pamiątkowymi statuetkami kilkoro spośród zaproszonych gości:
– Jerzego Leszczyńskiego – marszałka województwa podlaskiego, w imieniu którego wyróżnienie odebrał Wiesław Żyliński, dyrektor Gabinetu Marszałka,
– Adama Wińskiego – dyrektora Podlaskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
– Michała Marcina Freinę – dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku,
– Jarosława Minkowskiego – dyrektora zarządzającego Lux Med Diagnostyka,
– Arnolda Alana Rode – prezesa zarządu Rode-Med SA,
– Grzegorza Marka Godlewskiego – nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka,
– Stanisława Bachurka – prezesa Banku Spółdzielczego w Brańsku,
– Janusza Łuczaja – prezesa Glazur-Łuczaj s.j. sp.k.
– Jana Miniuka – prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego Maksbud sp. z o.o., w imieniu którego wyróżnienie odebrała Joanna Miniuk,
– Beatę Dawidziuk – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim.

zdjęcie: Spotkanie noworoczne starosty bielskiego

Na zakończenie spotkania starosta wręczył wyróżnienia uczniom szkół prowadzonym przez Powiat Bielski, którzy osiągnęli szczególne wyniki w nauce i wykazali się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w życiu społeczności szkolnej:
– uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim: Paweł Puchalski (I klasa Szkoły Przysposabiającej do Pracy) oraz Paulina Troc – (VI klasa Szkoły Podstawowej),
– uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim: Agnieszka Borowska (klasa II a) oraz Jacek Oszczepaliński (klasy II c),
– uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim: Karolina Tkaczuk (klasa III) i Grzegorz Ignatowicz (klasa III);
– uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim: Kornelia Zawadzka (klasa III Technikum w zawodzie technik budownictwa) i Jakub Stepaniuk (IV klasa Technikum w zawodzie technik budownictwa),
– uczniowie Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim: Emilia Nikiforuk (klasa IV Technikum w zawodzie technik handlowiec) i Mateusz Pietraszko (klasa IV Technikum w zawodzie technik rolnik).

zdjęcie: Spotkanie noworoczne starosty bielskiego

Wśród przybyłych na spotkanie gości znaleźli się przedstawiciele duchowieństwa, konsul honorowy Bośni i Hercegowiny w Białymstoku, przedstawiciel senatora RP Tadeusza Romańczuka, wojewoda podlaski, przedstawiciel marszałka województwa podlaskiego, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, dyrektor Podlaskiego Oddziału PFRON, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS, rektorzy wyższych uczelni w województwie podlaskim, komendanci powiatowi policji, państwowej straży pożarnej, komendanci placówek Straży Granicznej, nadleśniczy nadleśnictw Bielsk Podlaski i Rudka, przedstawiciele samorządów powiatowych, gminnych i miejskich i wielu innych.

zdjęcie: Spotkanie noworoczne starosty bielskiego

zdjęcie: Spotkanie noworoczne starosty bielskiego

zdjęcie: Spotkanie noworoczne starosty bielskiego

zdjęcie: Spotkanie noworoczne starosty bielskiego

zdjęcie: Spotkanie noworoczne starosty bielskiego

zdjęcie: Spotkanie noworoczne starosty bielskiego

pd, fot. sb

Powrót na początek strony