Stan mienia Powiatu Bielskiego

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim podczas obrad XXI sesji 23 marca br. zapoznała się z informacją o stanie mienia Powiatu Bielskiego według stanu na 31 grudnia 2016 r.

Ilustracja do artykułu stan mienia.jpg

Powierzchnia gruntów będących własnością Powiatu Bielskiego wynosi 3,4 mln mkw. Mają one wartość 6 mln zł.

Wartość księgowa budynków to 55 mln zł, obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 101 mln zł, co stanowi łącznie 156 mln zł.

W ubiegłym roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania Powiat Bielski uzyskał dochody z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych – 419 tys. zł, odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego – 2400 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych – 61 tys. zł. Ogółem uzyskano dochody w kwocie 482 tys. zł.

Wartość środków trwałych według zestawień Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim oraz podległych jednostek wynosiła 41 mln zł. W ich skład wchodzą m.in.: kotłownie, zastawy komputerowe, maszyny i urządzenia drogowe i rolnicze, centrale telefoniczne, windy, samochody itp.

W porównaniu z rokiem 2015, łączna powierzchnia gruntów Powiatu Bielskiego zwiększyła się o 72 tys. mkw., a ich wartość księgowa wzrosła o 232 tys. zł. Łączna wartość księgowa budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrosła o 11 mln zł, a środków trwałych – o 1,4 mln zł.

 
pd

Powrót na początek strony