Stanowisko Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim na posiedzeniu w dniu 27.01.2021 r. odwołał Panią Bożenę Grotowicz ze stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

Ilustracja do artykułu herb-miniatura-duża.png

Powodem odwołania był nasilający się od ponad roku konflikt w kierownictwie jednostki, którego konsekwencją stały się pogłębiające podziały pomiędzy personelem i pracownikami szpitala. W ostatnim okresie doszło także do ignorowania Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa przy podejmowaniu decyzji stricte z zakresu medycyny. Takie działanie Dyrektora podważa wzajemne zaufanie i burzy szacunek do przełożonych. Jest to działanie naganne szczególnie w takich instytucjach jak placówki służby zdrowia. Zarząd zdecydowanie nie akceptuje także zatrudniania osób spokrewnionych na stanowiska bezpośrednio podległe kierownikowi jednostki.

Mimo wielokrotnych próśb o podjęcie działań zmierzających do zakończenia konfliktu i zakończenia budowania podziałów w załodze szpitala Pani Dyrektor nie podjęła działań w tym kierunku. Wobec powyższych faktów Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim po osiągnięciu przez Panią Dyrektor Bożenę Grotowicz wieku emerytalnego odwołał ją ze stanowiska. Doceniamy przy tym wszystkie dobre działania, które były jej udziałem w ramach pełnionej funkcji.

Jednocześnie zgodnie z art. 46 ust. 3a ustawy z dnia 25 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim z dniem 28.01.2021 r. wyznaczył Pana dr. Arsalana Azzaddina Zastępcę Dyrektora ds. lecznictwa do pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim do czasu obsadzenia stanowiska przez osobę wyłonioną w konkursie.

Bielsk Podlaski, 27.01.2021 r.

Powrót na początek strony