Starosta bielski wyróżniony brązową statuetką w konkursie „Pracodawca przyjazny załodze”

Dziewiętnastego października 2015 r. o godz. 18 w sali Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyła się gala finałowa IX Edycji Konkursu Pracodawca Przyjazny Załodze, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Pracodawca Przyjazny Załodze pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, Wojewody Podlaskiego i Okręgowego Inspektora Pracy.

Ilustracja do artykułu 151020-starosta1.jpg

Wyróżnieni w konkursie. Trzeci od prawej starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski

Jednym z tegorocznych laureatów zostało Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Certyfikat wraz z brązową statuetką „Pracodawca przyjazny załodze” w kategorii „administracja” przyjął starosta bielski dr inż. Sławomir Jerzy Snarski z rąk marszałków województwa: Mirosława Baszko i Macieja Żywno oraz przewodniczącego kapituły konkursowej Antoniego Poźniaka.

skan: certyfikat

Certyfikat staroście bielskiemu został przyznany za wybitne osiągnięcia w sferze przestrzegania prawa pracy, ochrony stosunku pracy i tworzenie nowych miejsc pracy, stosowanie rozwiązań innowacyjnych i organizacyjnych pozwalających pracownikom na godzenie życia zawodowego z rodzinnym poprzez stosowanie elastycznych form zatrudnienia oraz za wspieranie akcji charytatywnych.

Powrót na początek strony