Starosta bielski „Zasłużony dla samorządu terytorialnego”

Siódmego października br. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się uroczyste wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla samorządu terytorialnego” ministra administracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego. Uroczystość była kolejnym etapem obchodów 25-lecia pierwszych wolnych wyborów samorządowych oraz okazją do uhonorowania osób, które przyczyniły się do powstania niezależnych samorządów oraz do rozwoju gmin, powiatów i całego regionu.

Ilustracja do artykułu 151016-odznaka1.jpg

Odznaczeni przez ministra administracji i cyfryzacji. Trzeci z lewej starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski

Wśród 24 uhonorowanych znaleźli się także przedstawiciele naszego powiatu: Sławomir Jerzy Snarski – starosta bielski, Raisa Rajecka – wójt gminy Bielsk Podlaski oraz Piotr Selwesiuk – wójt gminy Orla.

Spotkaniu towarzyszyły wystąpienia osób odznaczonych oraz wykłady okolicznościowe na temat powstania samorządu terytorialnego w Polsce i regionie.

skan: Dyplom

 

ek

Powrót na początek strony