Sukces uczniów II LO z BJN na Olimpiadzie Solidarności

W dniach 6 i 7 czerwca w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach, znajdującym się na terenie kopalni Wujek, odbył się finał V edycji ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”.

Ilustracja do artykułu olimpiada640.jpg

Reprezentacja województwa podlaskiego – uczniowie II LO z BJN w Bielsku Podlaskim
wraz z opiekunem mgr. Włodzimierzem Wawulskim – i Jerzym Borowczakiem,
jednym z inicjatorów strajku w sierpniu 1980 roku w Stoczni Gdańskiej

Nasze województwo reprezentowali uczniowie wyłonieni w eliminacjach, które odbyły się w marcu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Zwyciężyli wówczas Aleksandra Kaliszuk, Magdalena Leonkiewicz i Jakub Wieremiejuk. Cała trójka to uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim. Uczniowie stanowili zespół, który rywalizował z 15 innymi reprezentacjami wojewódzkimi.

Na etapie centralnym należało przygotować prezentację na jeden z trzech podanych tematów:
1. Polska na tle wybranych dwóch państw Układu Warszawskiego w latach 1970-1990 – próba porównania. Przedstaw rówieśnikom z państw spoza dawnej „żelaznej kurtyny” podobieństwa i różnice w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym.
2. Kim jestem? O dojrzewaniu świadomości politycznej i społecznej pokolenia wchodzącego w dorosłość w latach 1976-1989.
3. Kłamstwa propagandy peerelowskiej i ich odbiór społeczny w latach 1970-1989.

Oprócz prezentacji należało wykazać się wiedzą z zakresu tematyki olimpiady oraz publicznie przedstawić i obronić wybrany przez zespół temat. Uczniowie przygotowali temat trzeci, realizując film, który zyskał uznanie zarówno jury pod przewodnictwem prof. Jerzego Eislera, jak i innych uczestników olimpiady. Ostatecznie, po podsumowaniu wszystkich elementów, reprezentacja województwa podlaskiego przygotowana pod kierunkiem mgr. Włodzimierza Wawulskiego zajęła ósme miejsce. Jest to najwyższe miejsce w ostatnich edycjach tej olimpiady.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Sławomir Niedźwiecki

Powrót na początek strony