Święto Konstytucji 3 Maja

Trzeciego maja br. w Bielsku Podlaskim odbyły się powiatowe obchody święta Konstytucji 3 Maja. Zgromadziły one wielu mieszkańców powiatu bielskiego, szczególnie bielszczan, a także przedstawicieli parlamentu, samorządów lokalnych, służb mundurowych, instytucji i przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych, kombatantów i harcerzy.

Uroczystości, zorganizowane przez Powiatowy Zespół ds. Obchodów Świąt i Rocznic Patriotycznych, rozpoczęły się nabożeństwem za Ojczyznę w cerkwi św. Archanioła Michała. Następnie w bazylice pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja została odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny, koncelebrowana przez ks. prałata Kazimierza Siekierkę – dziekana bielskiego oraz ks. prałata płka Henryka Polaka i ks. kanonika Dariusza Kujawę. Po zakończeniu mszy jej uczestnicy zgromadzili się przed pomnikiem św. Jana Pawła II, gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Druga część programu odbyła się przy pomniku Niepodległości Polski, gdzie przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej wykonującej hymn państwowy, wciągnięto flagę na maszt. Do zebranych mieszkańców powiatu przemówienie wygłosił senator Tadeusz Romańczuk oraz gospodarz uroczystości starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski. Nawiązując do homilii wygłoszonej przez ks. Siekierkę, starosta w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę nie tylko rolę Konstytucji 3 Maja dla losów Ojczyzny i Narodu Polskiego, ale porównał obecnie obowiązującą konstytucję do dekalogu. Podkreślił, iż tylko wtedy jej zapisy są żywe i wpływają na życie publiczne, gdy – podobnie jak przykazania – są powszechnie stosowane i przestrzegane. Tym samym nawiązał do sytuacji panującej w naszym kraju, w którym toczy się obecnie dyskusja na temat obowiązującej konstytucji.

Po wystąpieniach starosty i senatora montaż słowno-muzyczny przedstawili uczniowie Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim, którym towarzyszyła kapela Zespołu Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki”.

Na zakończenie tej części uroczystości starosta Snarski, wicestarosta Piotr Bożko, przewodniczący Rady Powiatu Adam Łęczycki oraz pozostali jej uczestnicy złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem, oddając hołd twórcom ustawy rządowej z 1791 r. zwanej Konstytucją 3 Maja oraz wszystkim pokoleniom Polaków, które kontynuowały jej tradycje i dziedzictwo.

Obchody zakończył koncert w bielskiej bazylice zatytułowany „Na spotkanie wolności – poezja Jana Pawła II” w wykonaniu artystów Studia Piosenki Fart.

Powrót na początek strony