Święto Wojska Polskiego

– Dziś, w setną rocznicę wspaniałego zwycięstwa, które zapewniło wolność Polsce, wspominamy bohaterów wojny polsko-bolszewickiej oraz oddajemy im hołd – mówił komendant bielskiej Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk Mirosław Dąbrowski podczas obchodów Święta Wojska Polskiego i związanej z nim rocznicy bitwy warszawskiej z 1920 roku. – Pokażmy wspólnie, jak ważna jest pamięć o tych, którzy dali nam wolność i niepodległość i godnie uczcijmy ten dzień.

Ilustracja do artykułu 2020-08-15 - Święto Wojska Polskiego 011 wch.jpg

Piętnastego sierpnia br. nabożeństwem w cerkwi św. Archanioła Michała rozpoczęły się powiatowe uroczystości 100. rocznicy bitwy warszawskiej zwanej „Cudem nad Wisłą” i Święta Wojska Polskiego z udziałem władz samorządowych, służb mundurowych, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy, organizacji pozarządowych, harcerzy i kombatantów. W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odprawiona została uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny, poprzedzona wystąpieniem wspomnianego już przedstawiciela Wojska Polskiego ppłk Mirosława Dąbrowskiego. Wysłuchali go m.in. członek zarządu województwa podlaskiego Marek Malinowski, wicestarosta bielski Piotr Bożko, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Leszczyński, burmistrz miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski, przedstawiciel dowódcy 1. Podlaskiej brygady obrony terytorialnej ppor. Maciej Mościcki, komendanci komend powiatowych policji i straży Pożarnej, harcerze bielskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego oraz licznie przybyli mieszkańcy miasta i powiatu.

delegacja władz powiatu

W uroczystościach władze Powiatu Bielskiego reprezentowali
wicestarosta Piotr Bożko i przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Leszczyński (obaj w środku)

Na ręce oficerów z okazji ich święta złożone zostały życzenia wszystkim żołnierzom – zarówno pozostającym w służbie czynnej, jak i tym w stanie spoczynku. Ich adresatem był także obecny podczas mszy ks. kanonik ppor. Marian Wyszkowski.

Leszczyński

Modlitwę wiernych odczytał przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Leszczyński

Po mszy uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Katyńsko-Smoleński, gdzie oddano hołd poległym i pomordowanym polskim żołnierzom. Przy dźwiękach werbli młodzieżowej orkiestry dętej wieńce i wiązanki złożono następnie pod pomnikiem Pamięci Narodowej na cmentarzu wojennym. Przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej i służb leśnych złożyli wiązanki na mogile żołnierzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”, poległych na bielskiej ziemi we wrześniu 1939 roku. Oddano także cześć poległym żołnierzom IV Uderzeniowego Batalionu Kadrowego Armii Krajowej poległych w potyczce pod Pawłami w 1943 roku.

pomnik Katyńsko-Smoleński

Delegacja władz Powiatu Bielskiego składa wiązankę pod pomnikiem Katyńsko-Smoleńskim

służby mundurowe

Obchodzone tego dnia święto uświetniły też inne wydarzenia. Mieszkańcy Bielska i powiatu bielskiego mogli uczestniczyć w pikniku militarnym w parku Aleksandra Jagiellończyka oraz wysłuchać znakomitych koncertów Chóru Polskiej Pieśni Narodowej i Studia Piosenki Fart.

delegacja władz powiatu

Delegacja władz Powiatu Bielskiego składa wiązankę pod pomnikiem Pamięci Narodowej na cmentarzu wojennym

służby mudurowe

pomnik Pamięci Narodowej

 

pd, fot. wch

Powrót na początek strony