Szkoły podnoszą kompetencje uczniów

Szkoły ponadpodstawowe podległe powiatowi bielskiemu angażują się w działania zmierzające do podniesienia ich atrakcyjności poprzez wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania.

Ilustracja do artykułu szkoły kolaż 640.png

Licea ogólnokształcące realizować będą projekt pn. „Nowoczesna szkoła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów”, natomiast szkoły zawodowe – „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”. Zarząd powiatu upoważnił dyrektorów szkół do wszelkich czynności prawnych związanych z ich realizacją.

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim oraz II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim zrealizują projekt, którego celem jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz prowadzenia zajęć metodą eksperymentu.

Jednym z zadań jest kompleksowy program wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, m.in. w formie pomocy stypendialnej. Ponadto doposażone w sprzęt zostaną dwie pracownie przedmiotowe.

Wartość zadania wyniesie ok. 612 tys. zł, z czego ok. 551 tys. zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobny projekt – adresowany do szkół zawodowych, realizować będą Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim oraz Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim. Jego celem jest podniesienie poziomu skuteczności kształcenia zawodowego, wyrównanie dysproporcji w nauce, wzmocnienie kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, wzrost wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego w dostosowaniu do potrzeb lokalnych pracodawców oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Wśród zadań do realizacji jest doposażenie pracowni zawodowych i warsztatów szkolnych w sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia oraz realizacja staży zawodowych u pracodawców i poradnictwo edukacyjno-zawodowe.

Wartość projektu wyniesie ponad 2,2 mln zł. Europejski Fundusz Społeczny zasili jego realizację kwotą 2,1 mln zł.

 

pd, mch

Powrót na początek strony