Targi edukacyjno-zawodowe

W dniach 21-22 marca 2013 r. w I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim odbyły się targi edukacyjno-zawodowe pod hasłem „Młodzieżowe priorytety – zawodowa edukacja”. Organizatorem przedsięwzięcia było Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku Podlaskim oraz Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez starostę bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego.

Ilustracja do artykułu 130327-targi1.jpg

Uroczyste otwarcie targów poprowadziła dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku Agnieszka Jankiewicz, a zaproszonych gości przywitali starosta Snarski, zastępca komendanta Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku Jerzy Sołdatow oraz dyrektor PUP Beata Dawidziuk. Głos zabrał także dyrektor I LO Krzysztof Prorok.

zdjęcie: Targi edukacyjno-zawodowe

Podczas pierwszego dnia targów odbyła się prezentacja stoisk wystawienniczych firm z powiatu bielskiego. Prezentacje dotyczyły informacji o: profilach firm, obszarach ich działania, kwalifikacjach oczekiwanych wobec kandydatów do pracy. Firmy i instytucje w miarę możliwości oferowały wybrane elementy swoich usług i ćwiczenia pokazowe, dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Uczestnicy targów mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami poszczególnych firm oraz uzyskania szczegółowych informacji o charakterze i specyfice pracy w danej firmie/instytucji.

zdjęcie: Targi edukacyjno-zawodowe

Ponadto przez cały czas trwania targów udzielane były indywidualne informacje zawodowe przez pracowników PUP, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz MCK.

zdjęcie: Targi edukacyjno-zawodowe

Drugi dzień targów był skierowany do uczniów szkół na poziomie gimnazjalnym. Prezentowane były oferty szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu. Kontakt z przedstawicielami szkół umożliwiał zdobycie informacji o kierunkach nauki planowanych do uruchomienia w przyszłym roku, sukcesach edukacyjnych poszczególnych szkół, ofercie zajęć pozalekcyjnych oraz innych formach wsparcia (także pozaedukacyjnego) oferowanych przez każdą ze szkół.

zdjęcie: Targi edukacyjno-zawodowe

Ponadto w ramach drugiego dnia targów w II Liceum Ogólnokształcącym z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim odbyły się zajęcia warsztatowe doradcze pt. „Kwestionariusz preferencji zawodowych”, prowadzone przez doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim.

Przez cały czas trwania targów doradcy zawodowi udzielali indywidualnych porad oraz informacji zawodowych.

Targi umożliwiły zaprezentowanie głównych obszarów działania lokalnego rynku pracy. Były okazją dla młodzieży, osób bezrobotnych oraz planujących zmianę zatrudnienia do bezpośredniego kontaktu z pracodawcami z powiatu bielskiego. Pozwoliły na lepsze poznanie oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym.

zdjęcie: Targi edukacyjno-zawodowe

Celem przedsięwzięcia było także uświadomienie uczestnikom targów konieczności planowania kariery zawodowej, świadomego podejmowania decyzji zawodowych, ale także zapoznanie z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz preferowanymi przez lokalne firmy, przedsiębiorstwa i instytucje kwalifikacjami.

zdjęcie: Targi edukacyjno-zawodowe

W targach swoją ofertę zaprezentowały następujące firmy i instytucje:, Arhelan Burzyńscy sp.j., Avon, Budimex Danwood sp. z o.o., Fabryka Przyrządów i Uchwytów Bison-Bial SA, Hoop Polska sp. z o.o., Jan-Bud Joanna Januszewska, Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim, Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim, Nordhus SA, Podlaski Oddział Straży Granicznej, Polbud SA, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, Unibep SA, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim.

Powrót na początek strony