Uczelnie w powiecie

We wtorek 24 lutego 2015 r., w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim, z inicjatywy redakcji „Wieści Podlaskich” odbyła się XIII Edycja Prezentacji Edukacyjno-Doradczych pod hasłem „Uczelnie w powiecie”.

Ilustracja do artykułu IMG_2154.jpg

Patronat nad przedsięwzięciem objął Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski oraz Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski.

zdjęcie: Uczelnie w powiecie

Podczas imprezy swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało osiem uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku oraz Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.

zdjęcie: Uczelnie w powiecie

Licznie przybyła młodzież szkół ponadgimnazjalnych mogła uzyskać odpowiedź na wszelkie nurtujące ją pytania dotyczące możliwości studiowania, warunków przyjęcia, stypendiów itp. Wszystkie stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Uczelnie przygotowały informatory dla kandydatów na studia, broszury promujące uczelnie, gadżety, zaś na stoisku Politechniki Białostockiej prezentowane były również roboty wykonane przez studentów.

zdjęcie: Uczelnie w powiecie

Jak co roku odbył się także konkurs dla wystawców o puchar Starosty Bielskiego i Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski za najciekawsze stoisko wystawiennicze i najbogatszą ofertę edukacyjną. W I kategorii puchar otrzymała Politechnika Białostocka, zaś w II kategorii Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

 

Anatol Grzegorz Tymiński, naczelnik Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego

Powrót na początek strony