Uczelnie w powiecie

Dwudziestego piątego lutego 2014 r., w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim, z inicjatywy redakcji „Wieści Podlaskich” i Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy „Polska-Wschód” odbyły się XII Prezentacje Edukacyjno-Doradcze pod hasłem „Uczelnie w powiecie”. Patronat nad przedsięwzięciem objął starosta bielski dr inż. Sławomir Jerzy Snarski oraz burmistrz miasta Bielsk Podlaski.

Ilustracja do artykułu 140226-uczelnie1.jpg

zdjęcie: Uczelnie w powiecie

Podczas imprezy swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało 10 uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach oraz Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.

zdjęcie: Uczelnie w powiecie

zdjęcie: Uczelnie w powiecie

Licznie przybyła młodzież szkół ponadgimnazjalnych mogła uzyskać odpowiedź na wszelkie nurtujące ją pytania dotyczące możliwości studiowania, warunków przyjęcia, stypendiów itp. Wszystkie stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów.

zdjęcie: Uczelnie w powiecie

zdjęcie: Uczelnie w powiecie

Jak co roku odbył się także konkurs dla wystawców o puchar Starosty Bielskiego i Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski za najciekawsze stoisko wystawiennicze i najbogatszą ofertę edukacyjną.

zdjęcie: Uczelnie w powiecie

W I kategorii puchar otrzymała Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, zaś w II kategorii Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

 

Anatol Grzegorz Tymiński, naczelnik Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego

Powrót na początek strony