Uczelnie w powiecie 2019

Dwudziestego szóstego lutego br. w Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim po raz kolejny miały miejsce prezentacje edukacyjno-doradcze „Uczelnie w powiecie”.

Ilustracja do artykułu 1. Prezentacje Uczelnie w powiecie pd.JPG

Jest to cykliczne wydarzenie, którego organizatorem jest dwutygodnik „Wieści Podlaskie”, a któremu patronuje m.in. Starosta Bielski. Celem prezentacji jest umożliwienie uczniom szkół ponadpodstawowych zapoznania się z ofertami kształcenia na wyższych uczelniach i ułatwienie wyboru kierunku studiów. Jak zwykle przyciągnęło ono licznie przybyłą młodzież.

Dyrektor Zofia Tymińska otwiera imprezę

Dyrektor Zofia Tymińska otwiera imprezę

Uczestników prezentacji powitali: dyrektor SP nr 5 Zofia Tymińska, redaktor naczelny „Wieści” Wiesław Sokołowski wraz z zastępcą Wiesławem Pietuchem oraz reprezentująca burmistrza miasta Bielsk Podlaski Urszula Wiesiełowska.

Przedstawiciel starosty Anatol Ggrzegorz Tymiński ocenia oferty uczelni

Przedstawiciel starosty Anatol Grzegorz Tymiński ocenia oferty uczelni

Ofertę edukacyjną skierowaną do przyszłych studentów zaprezentowało 11 uczelni:
– Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie,
– Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku,
– Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
– Politechnika Białostocka,
– Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
– Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
– Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
– Uniwersytet w Białymstoku,
– Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,
– Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży,
– Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Puchar starosty bielskiego trafił do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Puchar starosty bielskiego trafił do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Prezentacje cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży szkolnej, która miała możliwość zapoznać się z ofertami studiów i uzyskać dodatkowe informacje na temat interesujących kierunków kształcenia i działalności uczelni.

Najciekawszą ofertę edukacyjną przedstawił lubelski Uniwersytet Przyrodniczy

Najciekawszą ofertę edukacyjną przedstawił lubelski Uniwersytet Przyrodniczy

Organizatorzy postarali się o wyróżnienie najciekawiej zaprezentowanych ofert. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie został nagrodzony pucharem starosty bielskiego wręczonym przedstawicielom uczelni przez Anatola Grzegorza Tymińskiego – naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego, natomiast burmistrz miasta Bielsk Podlaski wyróżnił pucharem Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Dyrektor Tymińska wręczyła wyróżnienie wojewody podlaskiego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

 

pd

Powrót na początek strony