Uczelnie w powiecie

Dwudziestego ósmego lutego w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim, z inicjatywy Niezależnego Dwutygodnika Lokalnego „Wieści Podlaskie”, odbyła się XV Edycja Prezentacji Edukacyjno-Doradczych pod hasłem „Uczelnie w powiecie”.

Ilustracja do artykułu IMG_0248.JPG

Patronat nad przedsięwzięciem objął starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski oraz burmistrz Bielska Podlaskiego Jarosław Borowski.

zdjęcie: Uczelnie w powiecie

Podczas imprezy swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało 10 uczelni:
– Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
– Uniwersytet w Białymstoku,
– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
– Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
– Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
– Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku,
– Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
– Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,
– Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży,
– Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku.

zdjęcie: Uczelnie w powiecie

Licznie przybyła młodzież bielskich szkół ponadgimnazjalnych mogła uzyskać odpowiedź na wszystkie nurtujące ją pytania dotyczące możliwości studiowania, warunków przyjęcia, stypendiów itp. Wszystkie stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów.

zdjęcie: Uczelnie w powiecie

Uczelnie przygotowały informatory dla kandydatów na studia, broszury promujące uczelnie, gadżety. Jak co roku odbył się konkurs dla wystawców o puchar Starosty Bielskiego i Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski za najciekawsze stoisko wystawiennicze i najbogatszą ofertę edukacyjną.

zdjęcie: Uczelnie w powiecie

W I kategorii nagrodę otrzymał Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, zaś w drugiej – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

zdjęcie: Uczelnie w powiecieem

Powrót na początek strony