Ukończona przebudowa drogi w Spieszynie

Dwudziestego pierwszego sierpnia br. odbył się końcowy odbiór robót przy przebudowie ulicy w miejscowości Spieszyn. Inwestycja prowadzona była przez Powiat Bielski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i wsparciu Gminy Brańsk.

Ilustracja do artykułu droga w Spieszynie.jpg

Przebudowano odcinek ulicy o długości 1,3 km, która uzyskała nawierzchnię bitumiczną wyposażoną w utwardzone zjazdy i uporządkowane odwodnienie. Koszt inwestycji to około 1,9 mln zł.

Na uwagę zasługuje fakt, iż miejscowość Spieszyn była ostatnią miejscowością na terenie gminy Brańsk nieposiadającą nawierzchni twardej na całej swej długości. W efekcie zrealizowanego zadania nastąpi znaczne poprawienie komfortu życia mieszkańców i podniesienie bezpieczeństwa uczestników ruchu.

 

pzd

Powrót na początek strony