Umowa o współpracy z Politechniką Białostocką

Dwudziestego ósmego stycznia br. Powiat Bielski zawarł umowę o współpracy z Politechniką Białostocką. Ze strony Powiatu umowę podpisali starosta Sławomir Jerzy Snarski i wicestarosta Piotr Bożko, natomiast w imieniu Politechniki na dokumencie swój podpis złożył rektor prof. dr hab. inż. Lech Dzienis. Przy zawarciu aktu obecny był również wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno.

Ilustracja do artykułu 20150128_124440.jpg

Przedmiotem zawartej umowy jest doskonalenie i wymiana wiedzy i doświadczeń, przyczyniających się do popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych wzmocnienie współpracy środowiska akademickiego i wspólnoty samorządowej powiatu bielskiego oraz tworzenie wzajemnych powiązań pomiędzy nauką i sferą zadań własnych samorządu terytorialnego w zakresie edukacji obejmującej szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat.

Przyszła współpraca przedkładać się więc będzie na różne formy współdziałania uczelni z powiatowymi szkołami. Jej konkretnymi efektami będą m.in.: organizowanie wykładów popularyzujących nauki ścisłe i techniczne, zajęcia szkolne prowadzone z wykorzystaniem bazy dydaktycznej uczelni, udział szczególnie uzdolnionych uczniów w kołach naukowych Politechniki oraz odbywanie w szkołach praktyk przedmiotowo-metodycznych przez studentów. Ponadto możliwe będą inne wspólne działania, dotyczące przede wszystkim współpracy w zakresie pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej na konkretne przedsięwzięcia, organizowanie projektów z dziedziny popularyzacji nauki, inicjowanie wspólnych działań promocyjnych oraz udział przedstawicieli uczelni w imprezach i wydarzeniach organizowanych przez powiat.

Uroczysta wymiana zawartego aktu miała miejsce w auli Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim podczas spotkania noworocznego starosty z duchowieństwem, przedsiębiorcami i przedstawicielami samorządów.

 

pd

Powrót na początek strony