Umowy na przebudowę dróg powiatowych

W lipcu i sierpniu Powiat Bielski zawarł z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Maksbud sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim umowy na przebudowy kolejnych dróg powiatowych.

Ilustracja do artykułu droga640.jpg

Dotyczy to trzech planowanych do realizacji jeszcze w tym roku inwestycji:

1. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr nr 1589B i 1590B na odcinku Rajsk – droga gminna w kierunku Plutycz – długość 2 km.

Umowę podpisano 31 lipca 2019 r. Zakończenie robót budowlanych przewidziane jest na 6 grudnia 2019 r. Wartość zadania to ponad 3,3 mln zł. Inwestycja realizowana przez Powiat Bielski ze środków Funduszu Drogowego w partnerstwie z Gminą Bielsk Podlaski.

2. Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1684B przez rzekę Biała wraz z rozbudową dojazdów (od Dubiażyna w kierunku Podbiela) – długość 0,6 km.

Umowę podpisano 31 lipca 2019 r. Zakończenie robót budowlanych – 10 grudnia 2019 r. Wartość zadania to 2,2 mln zł. Inwestycja realizowana przez Powiat Bielski przy wsparciu ze środków budżetu państwa i Gminy Bielsk Podlaski.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1751B Andryjanki – Wygonowo. Etap II – długość 1,1 km.

Umowę podpisano 2 sierpnia 2019 r. Termin zakończenia prac – 29 listopada 2019 r. Wartość inwestycji to 1,6 mln zł. Inwestycja realizowana jest przez Powiat Bielski w ramach Funduszu Drogowego i wsparcia samorządu Gminy Boćki.

Ponadto na etapie ogłaszania przetargów w roku bieżącym jest zadanie na przebudowę ulicy w Koszkach (gmina Orla) i przebudowę ulicy w Spieszynie (gmina Brańsk). Otwarcie ofert na ww. zadania nastąpi 20 sierpnia 2019 r. Obie inwestycje będą częściowo finansowane w ramach Funduszu Drogowego z terminem zakończenia robót budowlanych w roku 2020, tj. 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

pzd

Powrót na początek strony