Umowy z Gminą Wyszki na zadania drogowe

Na posiedzeniu 18 kwietnia br. Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim podpisał dwie umowy z Gminą Wyszki.

Ilustracja do artykułu przebudowa drogi Brańsk - Załuskie Kościelne.jpg

Ich przedmiotem jest określenie zasad współpracy przy realizacji zadań drogowych: „Dokumentacja na przebudowę – rozbudowę drogi powiatowej nr 1581B Wyszki – Filipy” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1583B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 659 (Bielsk Podlaski – Topczewo) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1582B – etap III (długość 1819 m) w km 0+981-2+100 i 2+800-3+500”.

Deklarowana współpraca dotyczy dofinansowania z budżetu Gminy Wyszki realizowanych przez Powiat wspomnianych zadań drogowych.

Jest to kolejna inwestycja, której podjęcie i zakończenie możliwe będzie dzięki współdziałaniu samorządów. Skorzystają na tym przede wszystkim mieszkańcy gminy.

 

pd

Powrót na początek strony