Unia Lubelska – 450 lat Rzeczpospolitej Obojga Narodów

Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku serdecznie zaprasza na zwiedzanie rocznicowej wystawy czasowej „Unia Lubelska – 450 lat Rzeczpospolitej Obojga Narodów” przygotowanej przez Muzeum Historyczne Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu 003.jpg

Historia stosunków polsko-litewskich sięga o wiele dalej niż Unia Lubelska, która stanowi ich zwieńczenie. Wystawa prezentuje jak tworzyły się relacje Polski i Litwy począwszy od średniowiecza, aż do rozbiorów. Na wystawie znajdziemy reprodukcje dokumentów rękopiśmiennych, dzieł sztuki, zabytków ze zbiorów muzeów i archiwów z całej Polski poruszających temat Unii Lubelskiej.

obraz

Trzeba wspomnieć, że swój udział w Unii ma również Bielsk, gdzie w 1564 roku odbył się Sejm Wielki, podczas którego rozprawiano o unii z Litwą. W trakcie obrad dyskutowano o ważnych sprawach dla Wielkiego Księstwa Litewskiego – podpisano Bielski Przywilej oraz przyjęto tekst II statutu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rozprawiano też nad kwestiami dotyczącymi unii Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

tablica

Wystawy czynna od 26 listopada. Zapraszamy!

 

Alina Dębowska, kierownik Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Powrót na początek strony