Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Dwudziestego dziewiątego lipca br. w szpitalu powiatowym w Bielsku Podlaskim odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Ilustracja do artykułu 130801-uroczyste1.jpg

Zebranych powitała dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim Bożena Grotowicz. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władzy rządowej i władz samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego, między innymi: wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski, wicemarszałek województwa podlaskiego Walenty Korycki, członek zarządu województwa podlaskiego Karol Pilecki, starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, wicestarosta bielski Piotr Bożko, wójtowie i burmistrzowie z naszego powiatu, przedstawiciele duchowieństwa, przedstawiciele firm będących wykonawcami całej inwestycji, współpracujący przedsiębiorcy, dyrektorzy szpitali sąsiadujących, pracownicy bielskiego szpitala oraz media. Ze strony ukraińskiej obecny był dyrektor Szpitala Rejonowego w Lubomlu Włodymyr Jurewicz Dybiel.

zdjęcie: Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Pracownia Diagnostyki Obrazowej została w pełni zinformatyzowana oraz wyposażona w najnowocześniejszy cyfrowy aparat RTG DR klasy premium z zawieszeniem sufitowym lampy RTG marki Philips, aparat ultrasonograficzy USG marki Philips oraz system radiografii cyfrowej CR.

zdjęcie: Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Zastosowanie tak wysoce specjalistycznego sprzętu daje wszechstronne możliwości wykonania wszelkich badań rentgenowskich całego układu kostnego – w tym szczególnie badań pod kątem nowotworów i urazów.

zdjęcie: Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Pracownia została wyposażona w system elektroniczny, który łączy się z gabinetami lekarskimi we wszystkich oddziałach szpitalnych oraz w poradniach przyszpitalnych. Pozwala to na przesyłanie skierowań i wyników badań bezpośrednio między oddziałami i poradniami a pracownią, co znacznie skraca proces diagnostyczny.

zdjęcie: Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Przeprowadzenie prac było możliwe dzięki realizowaniu projektu transgranicznego. Projekt pn. „Rozwój współpracy transgranicznej w celu poprawy warunków zdrowotnych społeczeństwa z powiatu bielskiego i rejonu lubomelskiego poprzez programy promocji zdrowia i profilaktyki z zakresu chorób onkologicznych i gruźliczych” jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP), priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej. Jego wartość szacuje się na 10,2 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło około 9,14 mln zł.

zdjęcie: Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Projekt realizowany będzie w latach 2013-2015 w partnerstwie ze Szpitalem Rejonowym w Lubomlu na Ukrainie. Jego celem jest poprawa warunków zdrowotnych społeczeństwa poprzez programy profilaktyki i promocji zdrowia oraz podnoszenie jakości i dostępności usług medycznych na obszarze współpracy transgranicznej, zwiększenie wykrywalności chorób onkologicznych i gruźliczych poprzez wczesną profilaktykę oraz edukację zdrowotną mieszkańców powiatu bielskiego i rejonu lubomelskiego.

zdjęcie: Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Założeniem projektu jest również wyłonienie grupy docelowej pacjentów w celu przeprowadzenia badań przesiewowych pod kątem wczesnego wykrycia chorób nowotworowych i gruźlicy płuc. W tym celu zostanie przebadanych 14 tys. osób – po siedem tys. osób przez każdego z partnerów. Ponadto zostaną zorganizowane kolejne konferencje i szkolenia dla lekarzy o różnej specjalności o tematyce medycznej, które stworzą możliwość wymiany wiedzy i doświadczenia między lekarzami i innymi specjalistami, pochodzącymi z Polski i Ukrainy, zajmującymi się leczeniem pacjentów z chorobami nowotworowymi i gruźlicą płuc.

Powrót na początek strony