Urząd Pracy wspiera przedsiębiorców w okresie pandemii

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim bardzo aktywnie działa na rzecz lokalnej gospodarki w okresie zagrożenia epidemiologicznego. Istotnym narzędziem umożliwiającym wspieranie rynku pracy jest tarcza antykryzysowa, czyli program rozwiązań wdrożony w związku z pandemią COVID-19 w Polsce.

Ilustracja do artykułu urząd pracy wspiera - tarcza antykryzysowa.png

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim nieprzerwanie działał w okresie zagrożenia epidemiologicznego. Pozyskał kwotę ponad 18 mln złotych na realizację działań umożliwiających wsparcie gospodarki, przedsiębiorstw i innych osób aktywnych zawodowo podczas pandemii.

Pomoc realizowana w ramach tarczy skierowana jest do dużej grupy odbiorców. Mogą z niej skorzystać: mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą (także niezatrudniające pracowników), organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne, działające na podstawie obowiązujących przepisów.

Urząd Pracy dysponuje następującymi formami pomocy:

• Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy

Skierowana jest do organizacji pozarządowych oraz mikroprzedsiębiorców (w tym osób prowadzących działalność niezatrudniających pracowników), którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r. Pożyczka w kwocie do 5 tys. zł. wypłacana jest jednorazowo.

Urząd pracy przyznał ponad 1900 podmiotom środki w ramach tej formy wsparcia na łączną kwotę ok. 9,5 mln zł.

Pożyczka podlega umorzeniu, jeśli wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą przez trzy miesięce od dnia jej udzielenia. Około 700 pożyczkobiorcom to zobowiązanie zostało już umorzone (następuje ono z urzędu, bez konieczności składania wniosku). Można zakładać, że zdecydowana większość pożyczek zostanie umorzona.

• Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla pracowników

Wsparcie, po które może sięgnąć: mikro-, mały i średni przedsiębiorca, osoby samozatrudnione, organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne.

Warunkiem ubiegania się o fundusze jest odnotowany spadek obrotów, który jest konsekwencją pandemii koronawirusa. Wysokość dofinansowania zależy od wysokości spadku obrotów (w niektórych przypadkach, może wynosić nawet do 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, plus składki na ubezpieczenie społeczne).

W ramach tej formy pomocy Powiatowy Urząd Pracy udzielił wsparcia około 500 wnioskodawcom. Środki przelane na konta wnioskodawców w sumie wyniosły ponad 4 mln zł.

Pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim uzyskało w sumie ponad 2000 podmiotów, które w związku z pandemią, borykają się z różnego rodzaju trudnościami (przy czym niektóre z nich skorzystały jednocześnie z różnych form finansowych). Łączna kwota przekazana przez PUP w Bielsku Podlaskim na łagodzenie skutków zagrożenia epidemiologicznego wynosi ponad 13,5 mln zł.

Działania w ramach tarczy antykryzysowej realizowane będą do końca 2020 roku. Nadal można składać wnioski o dofinansowane na zatrudnienie pracowników i mikropożyczkę. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Urzędu Pracy.

Zachęcamy do współpracy i korzystania z proponowanych form wsparcia.

Powrót na początek strony