Warto żyć!

Od grudnia 2017 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z programu kompleksowego wspierania rodzin i ich dzieci od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością lub ustalenia niepełnosprawności „Za życiem”.

Ilustracja do artykułu warto żyć 1.png

Gabinet do terapii integracji sensorycznej

W tym celu został utworzony Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim, ul 3 Maja 17. Wsparciem w Ośrodku obejmujemy rodziców i dzieci od chwili zagrożenia niepełnosprawnością lub z ustaloną niepełnosprawnością do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. Najmłodsze dziecko, któremu udzielaliśmy wsparcia, miało osiem miesięcy.

Do zadań Ośrodka należy:
1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
2) wskazanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
3) wskazanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
4) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b) prowadzenie akcji informacyjnych,
c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzicom.

Gabinet do terapii integracji sensorycznej

Gabinet do terapii integracji sensorycznej

Już w pierwszych dniach działalności Ośrodka został opracowany plakat informacyjny, rozpropagowany w szkołach, przedszkolach, przychodniach medycznych oraz w innych placówkach użyteczności społecznej powiatu bielskiego. W Ośrodku zatrudnieni są specjaliści: terapeuci integracji sensorycznej, logopeda, psycholog, rehabilitant.

Dzięki programowi „Za życiem” Poradnia rozszerzyła swoją działalność o dodatkowe zajęcia terapeutyczne z integracji sensorycznej. Został stworzony odpowiedni gabinet i w pełni wyposażony.

Ośrodek cieszy się dużym zainteresowaniem. Świadczą o tym coraz licznej zgłaszający się rodzice dzieci poniżej drugiego roku życia. W kolejce do przyjęcia na różne formy wsparcia rozwoju czeka ponad 10 dzieci. Każdego tygodnia ta liczba się zwiększa.

Rodzice nie tylko uzyskują wszechstronną fachową pomoc specjalistów w jednej placówce ale również możliwość emocjonalnego wsparcia, rozmowy na trudne tematy, chwilę oddechu od codziennych zmagań z niepełnosprawnością swoich pociech.

Do tej pory z Ośrodka skorzystało ponad 50 rodziców i 44 dzieci. Systematycznie na zajęcia z integracji sensorycznej uczęszcza 19 dzieci. Terapią rehabilitacyjną objętych jest 13 dzieci, logopedyczną – siedmioro, a terapią psychologiczną – pięcioro.

 

Maria Marciniak-Kraśko, logopeda, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

Powrót na początek strony