Wizyta duszpasterska biskupa drohiczyńskiego w Starostwie Powiatowym

Od kilku dni trwa wizytacja kanoniczna ordynariusza drohiczyńskiego w Bielsku Podlaskim.

Ilustracja do artykułu 2017-06-12 - wizyta biskupa w starostwie 009 bk, pd.jpg

Dwunastego czerwca br. ksiądz biskup Tadeusz Pikus przybył również do Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, gdzie spotkał się z władzami Powiatu i pracownikami urzędu.

Jego ekscelencję przywitał starosta Sławomir Jerzy Snarski, który przedstawił przybyłych na spotkanie najbliższych współpracowników, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz naczelników wraz z pracownikami podległych wydziałów. W skrócie przedstawił sukcesy Powiatu Bielskiego oraz omówił sprawy, jakimi zajmuje się Powiat, a także problemy w realizacji idei samorządności.

zdjęcie: Wizyta duszpasterska biskupa drohiczyńskiego w Starostwie Powiatowym

zdjęcie: Wizyta duszpasterska biskupa drohiczyńskiego w Starostwie Powiatowym

– Dzisiaj toczy się dyskusja o samorządach – mówił starosta. – Zmartwiony jestem, że rządzący nie chcą słuchać samorządowców i wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom, a tymczasem nie ma nic lepszego dla państwa obywatelskiego niż samorządy. Tutaj właśnie zaczyna się aktywność obywateli, którzy rozmawiają i decydują o swoich sprawach. My, samorządowcy, staramy się odczytywać i realizować ich potrzeby, m.in. poprzez wspieranie licznych stowarzyszeń. Ojciec Święty Franciszek mówił, że nie potrzeba nam młodych emerytów, trzeba stworzyć system pobudzający do działania, by nie marnować potencjału ludzi, mających chęć i cel działania. Współpraca w ramach samorządów i stowarzyszeń daje im taką szansę, natomiast centralizacja władzy absolutnie zmierza w odwrotnym kierunku. Martwi mnie też brak szacunku rządzących wobec samorządowców, wyrażający się niechęcią do konsultacji i dialogu.

zdjęcie: Wizyta duszpasterska biskupa drohiczyńskiego w Starostwie Powiatowym

zdjęcie: Wizyta duszpasterska biskupa drohiczyńskiego w Starostwie Powiatowym

Starosta, zwracając się do księdza biskupa, podkreślił także rolę urzędników pracujących w administracji powiatowej. – Urzędnik w świadomości społecznej jest zawsze źle kojarzony – mówił starosta. – Tymczasem my zawsze podkreślamy, że obowiązkiem każdego pracownika administracji powiatowej jest dobrze mówić o sobie, że jesteśmy potrzebni ludziom i każdy z nas wykonuje swoje zadania uczciwie, pomagając tym, którzy mają swoje problemy.

zdjęcie: Wizyta duszpasterska biskupa drohiczyńskiego w Starostwie Powiatowym

zdjęcie: Wizyta duszpasterska biskupa drohiczyńskiego w Starostwie Powiatowym

Ksiądz biskup, dziękując staroście za spotkanie podkreślił, że głównym motywem i przyczyną jego zorganizowania jest dziękczynienie. – Dziękuję za dobrą współpracę między ludźmi, wspólnotami i samorządami. Jest ona wyrazem jedynej właściwej postawy chrześcijańskiej, której motywem głównym jest miłość. Zgadzając się ze starostą w kwestii służebnej roli, jaką pełni administracja samorządowa, ordynariusz drohiczyński powiązał ją właśnie z chrześcijańską postawą miłości. – Z punktu widzenia chrześcijanina należy kochać każdego człowieka, co oznacza zaakceptowanie go, ale też wymaganie od niego godnego zachowania – powiedział ksiądz biskup. – Bo miłość do bliźniego nie może powodować pobłażania, czasem z troski o dobro jego samego i innych ludzi trzeba powiedzieć twarde „nie”.

zdjęcie: Wizyta duszpasterska biskupa drohiczyńskiego w Starostwie Powiatowym

zdjęcie: Wizyta duszpasterska biskupa drohiczyńskiego w Starostwie Powiatowym

Na zakończenie spotkania ksiądz biskup podziękował staroście i obecnemu na spotkaniu dziekanowi bielskiemu ks. prałatowi Kazimierzowi Siekierko za ekumeniczną postawę w ich pracy. – Odczuwam ducha przyjaźni, troski o niebo i ziemię i współpracy pomiędzy ludźmi wyznania prawosławnego i katolickiego – mówił. – To jest bardzo właściwe, za to wam gorąco dziękuję – za starania, cierpliwość i dobrą wolę.

zdjęcie: Wizyta duszpasterska biskupa drohiczyńskiego w Starostwie Powiatowym

zdjęcie: Wizyta duszpasterska biskupa drohiczyńskiego w Starostwie Powiatowym

 

pd

Powrót na początek strony