Wojeńska i Górski z I LO najlepsi w województwie!

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Łowimy talenty 2018/2019”.

Ilustracja do artykułu VXTOEXCJ.jpg

W konkursie języka angielskiego „English Ace” wzięli udział uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich. Konkurs odbył się 6 marca 2019 r. Jego głównym celem jest wsparcie szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży promując ich talenty i osiągnięcia jak również kształtowanie ważnych kompetencji osobistych.

Konkurs jest instrumentem motywującym uczniów do rozwijania sprawności językowych oraz podejmowania intelektualnych wyzwań, diagnozuje ich potencjał i zaangażowanie, pozwala odkrywać ich uzdolnienia i talenty językowe. Uczestnictwo w tego typu konkursie ułatwia osiąganie lepszych wyników w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej.

Osiągnięcia uczniów są promowane i premiowane przez organizatorów poprzez wręczanie nagród i dyplomów wyróżnień oraz publikację rankingów konkursowych.

Daniel Górski, uczeń klasy I b, otrzymał dyplom za uzyskanie najlepszego wyniku w kategorii klas pierwszych, uzyskując I miejsce w województwie podlaskim.

Górski - dyplom

W kategorii klas drugich i trzecich najlepszy wynik uzyskała Magda Wojeńska, uczennica klasy III c za I miejsce w województwie i 32. w kraju.

Wojeńska - dyplom

Bardzo dobre i dobre wyniki w konkursie uzyskali również: Natalia Nachiło (II b), Weronika Karpienko (II a), Anna Elżbieta Mateuszuk (III c), Marta Pogorzały (III d) oraz Tomasz Dmitruk (II b).

Gratulujemy sukcesów i zachęcamy uczniów do udziału w kolejnej edycji konkursu!

Nauczyciele odpowiedzialni za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu: Katarzyna Raczyńska i Eliza Szulc.

 

Ewa Trzeszczkowska

Powrót na początek strony