Wspólna obsługa finansowa jednostek oświatowych

Powiat bielski konsoliduje obsługę finansową podległych mu szkół ponadpodstawowych. Zarząd powiatu podjął uchwałę ustalającą procedury jej organizacji. Od 1 stycznia 2021 roku w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek oświatowych przejmie starostwo powiatowe.

Ilustracja do artykułu Wspólna obsługa.jpg

Celem wprowadzanych zmian jest przede wszystkim ujednolicenie programów do obsługi finansowo-księgowej szkół, skuteczniejszy nadzór i kontrola nad realizacją ich planów finansowych oraz zmniejszenie kosztów.

Reorganizacja obsługi księgowej nie spowoduje zwolnień pracowników, utworzony zostanie odrębny referat, w którym osoby dotychczas wykonujące pracę znajdą zatrudnienie. Korzyścią takiego rozwiązania będzie natomiast łatwiejsze korzystanie z urlopów i zapewnienie im odpowiedniego zastępstwa, także w razie konieczności przebywania na zwolnieniach lekarskich.

 

pd

Powrót na początek strony