Wyniki XII konkursu plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”

„Idźmy naprzód z nadzieją” to hasło XII edycji międzynarodowego konkursu plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” zorganizowanego przez Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku wraz z Wydziałem Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie oraz Dekanatem Bielskim.

Ilustracja do artykułu kolaż_JP2.jpg

Dwunasta edycja konkursu, podobnie jak wszystkie poprzednie była inspirowana hasłem Dnia Papieskiego, które w tym roku brzmiało „Idźmy naprzód z nadzieją”. Tym razem stanowi ono cytat z Listu Apostolskiego Novo Millenio Ineunte – dokumentu podpisanego przez św. Jana Pawła II 6 stycznia 2001 r. W jego zakończeniu – Duc in altum (wypłyń na głębię) – św. Jan Paweł II wyraźnie odwołuje się do nadziei: Czyż nie po to właśnie obchodziliśmy rok jubileuszowy, aby na nowo zaczerpnąć z tego żywego źródła naszej nadziei? Dzisiaj Chrystus, którego kontemplujemy i miłujemy, wzywa nas, byśmy wyruszyli w drogę: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19) Ten misyjny mandat wprowadza nas w trzecie tysiąclecie, wzywając nas, byśmy naśladowali entuzjazm pierwszych chrześcijan: możemy liczyć na moc tego samego Ducha, który został wylany w dniu Pięćdziesiątnicy, a dzisiaj przynagla nas, abyśmy wyruszyli w dalszą drogę pokrzepieni nadzieją, która „zawieść nie może” (Rz 5, 5).

„Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach” (Jan Paweł II) – to cytat zawarty w jednej z tegorocznych prac konkursowych. Samo światło wielokrotnie pojawia się w nadesłanych obrazach czy to w formie słońca, blasku pochodzącego od Ducha Świętego, czy tęczy będącej symbolem przymierza z Bogiem. Pojawia się ono zazwyczaj na końcu drogi, którą przemierza ludzkość. Światło nadziei wyłania się z mroku, przedziera przez ciemne chmury. W wielu interpretacjach tegorocznego hasła pojawia się motyw wody, oceanu wraz z zachętą, aby wypłynąć „na głębię”. W innych światło nadziei towarzyszy osobom pochłoniętym w mroku zła, wojny, uzależnień czy samotności i depresji. Z prac uczestników tegorocznej edycji konkursu bije jednak nadzieja jako przeciwwaga dla bezdusznej rzeczywistości świata.

Ta ogromna dawka nadziei, którą uraczyli nas uczestnicy tegorocznej XII edycji międzynarodowego konkursu plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” pozwala z optymizmem spoglądać w przyszłość, ku XIII już edycji konkursu. Jednocześnie serdecznie gratulujemy nagrodzonym, wyróżnionym oraz wszystkim uczestnikom. Dziękujemy każdej i każdemu z Was za czas, pracę i serce włożone w wykonanie tych pięknych dzieł oraz propagowanie nauczania świętego Jana Pawła II.


Kategoria I

Nagrody

praca: Julia Frączek, Szkoła Podstawowa w Woźnikach, opiekun Agnieszka Sienkiewicz

Julia Frączek, Szkoła Podstawowa w Woźnikach, opiekun Agnieszka Sienkiewicz

praca: Oliwia Kosowska, Gorzów Wielkopolski, opiekun Dorota Kosowska

Oliwia Kosowska, Gorzów Wielkopolski, opiekun Dorota Kosowska

praca: Pola Redwan, Miejskie Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Częstochowie, opiekun Beata Szkop, Beata Orda

Pola Redwan, Miejskie Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Częstochowie, opiekun Beata Szkop, Beata Orda

Wyróżnienia
Martyna Charchut, Samorządowe Przedszkole w Przecławiu, opiekun Agnieszka Borkowska
Natalia Domasik, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Głębowicach, opiekun Małgorzata Lichańska
Antosia Jankowska, Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Karmelki” w Bielsku Podlaskim, opiekun Joanna Malinowska
Malwina Mikuła, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Głębowicach, opiekun Małgorzata Lichańska
Zuzanna Raszewska Miejskie Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Częstochowie, opiekun Beata Szkop, Beata Orda


Kategoria II

praca: I nagroda, Zbigniew Kosiński, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drohiczynie, opiekun s. Anna Rogulska

I nagroda, Zbigniew Kosiński, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drohiczynie,
opiekun s. Anna Rogulska

praca: II nagroda, Julia Styczeń, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku, opiekun s. Konstancja Piskor

II nagroda, Julia Styczeń, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku, opiekun s. Konstancja Piskor

praca: III nagroda, Zuzanna Walczyk, Świetlica przy parafii rzymskokatolickiej Miłosierdzia Bożego w Jaśle, opiekun Lucyna Tuchowska, ks. Wojciech Chrostowski

III nagroda, Zuzanna Walczyk, świetlica przy parafii rzymskokatolickiej
Miłosierdzia Bożego w Jaśle, opiekun Lucyna Tuchowska, ks. Wojciech Chrostowski

Wyróżnienia
Natalia Bardadyn, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku, opiekun Anna Grzymała
Hanna Gładkowska, Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, opiekun Alina Staszkiewicz
Filip Sadowski, Polska Szkoła Dokształcająca im. Świętej Faustyny w Ozone Park, NY, USA, opiekun Agnieszka Misior
Blanka Koper, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach, opiekun Beata Kocur Weronika Kosierb, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie, opiekun s. Maria Kraj
Anna Śniegocka, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku, opiekun s. Brygida – Maria Paszkowska


Kategoria III

praca: Nagroda I, Milena Kosińska, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drohiczynie, opiekun Marek Kosiński

Nagroda I, Milena Kosińska, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Drohiczynie, opiekun Marek Kosiński

praca: Nagroda II, Wiktoria Gil, Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu, opiekun Maria Śliczniak

Nagroda II, Wiktoria Gil, Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu,
opiekun Maria Śliczniak

praca: Nagroda III, Natalia Najbar, Świetlica przy parafii rzymskokatolickiej Miłosierdzia Bożego w Jaśle, opiekun Lucyna Tuchowska, ks. Wojciech Chrostowski

Nagroda III, Natalia Najbar, Świetlica przy parafii rzymskokatolickiej Miłosierdzia Bożego w Jaśle,
opiekun Lucyna Tuchowska, ks. Wojciech Chrostowski

Wyróżnienia
Marta Bartoszek, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie, opiekun Elżbieta Starek
Kacper Borowy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Niecieczy, opiekun Marzena Skibniewska
Oliwia Dolecka, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Aleksandra Janowskiego w Bolesławcu, opiekun Barbara Stańczyszyn
Oliwia Klauzińska, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Białogradzie, opiekun s. Zyta Bronisława Kucała
Patrycja Matuszewska, Szkoła Podstawowa w Zwoleniu, opiekun Łukasz Flejszer
Malwina Olesińska, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie, opiekun Dorota Misiak
Mateusz Osiak, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie, opiekun Danuta Przysiadka
Jakub Sułecki, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku, opiekun s. Konstancja Piskor


Kategoria IV

praca: Nagroda I, Gabriela Panek, Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy, opiekun Agnieszka Duda

Nagroda I, Gabriela Panek, Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy, opiekun Agnieszka Duda

praca: Nagroda II, Iwona Gilewska, Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach, Litwa, opiekun Lilia Spiridowicz

Nagroda II, Iwona Gilewska, Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach, Litwa,
opiekun Lilia Spiridowicz

praca: Nagroda III, Joanna Olszewska, Szkoła Podstawowa w Rudce, opiekun Bożena Półtorak

Nagroda III, Joanna Olszewska, Szkoła Podstawowa w Rudce, opiekun Bożena Półtorak

Wyróżnienia
Marta Klewinska, Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, Litwa, opiekun Lilia Spiridowicz
Weronika Mielnik, Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, opiekun Anna Świca
Aleksandra Przypis, Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie, opiekun Katarzyna Koch-Ostrowska
Marta Spętana, Szkoła Podstawowa im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach, opiekun Michał Pawlicki
Martyna Rachwalik, Galeria „Ogród Sztuki” w Konstantynowie Łódzkim, opiekun Wiesława Przybyło-Cieślik
Anna Szyndrowska, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim, opiekun Dorota Czerniawska


Kategoria V

Nagrody

praca: Małgorzata Kozłowska, Zespół Szkół Specjalnych, im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim, opiekun Joanna Turowska

Małgorzata Kozłowska, Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
w Bielsku Podlaskim, opiekun Joanna Turowska

praca: Sylwia Sidorowicz, ZSS w Bielsku Podlaskim, opiekun J. Turowska

Sylwia Sidorowicz, ZSS w Bielsku Podlaskim, opiekun J. Turowska

praca: Piotr Płatek, Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu, opiekun Mariola Jurek

Piotr Płatek, Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu, opiekun Mariola Jurek

Wyróżnienia
Marta Bogusz, Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach, opiekun Dominka Zalewska
Damian Bździuch, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kielcach, opiekun Irena Górczak
Jacek Latkowski, SOSW nr 1 w Kielcach, opiekun I. Górczak
Magdalena Mysłek, Katolicka Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Antoniego z Padwy w Częstochowie, opiekun Danuta Szymanek
Sandra Przybylska, KLOSPSK w Częstochowie, opiekun D. Szymanek
Tomasz Szyba, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kielcach, opiekun Dawid Łabuz

 

Jerzy Sołub, Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Powrót na początek strony