Wzrost wartości majątku powiatu

248,5 mln zł – na tyle wyceniona została wartość majątku powiatu bielskiego. Informację w tej sprawie, sporządzoną na 31 grudnia 2020 r., przyjął zarząd na ostatnim posiedzeniu. W zestawieniu z danymi sprzed roku oznacza to, iż wartość ta wzrosła o 25,5 mln zł.

Ilustracja do artykułu Majątek powiatu640.jpg

Podstawową masą majątkową powiatu są nieruchomości. Ich łączna wartość wynosi obecnie 231 mln zł (219 mln w roku ubiegłym). Najbardziej znaczącą pozycją w tym zestawieniu są obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Wyceniono je na 142 mln zł (133 mln zł w 2019 roku). Kolejnym elementem są budynki – 79,1 mln zł (w 2019 roku – 77 mln zł), w tym mieszkalne – 8 mln zł. Najmniej wartościową grupą w tym zestawieniu są grunty. W zasobach powiatu znajdują się nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 3,3 mln mkw., oszacowane na 10 mln zł (w 2019 roku – 9,8 mln zł). W ich skład wchodzą grunty zajęte pod drogi powiatowe o powierzchni 2,5 mln mkw. i wartości 3,5 mln zł (w 2019 roku – 2,4 mln mkw., 3,3 mln zł).

Środki trwałe powiatu oszacowano na kwotę netto 17,5 mln zł (w 2019 roku – 11,9 mln zł). Zasób ten tworzą: samochody, urządzenia (komputery, drukarki, centrale telefoniczne itp.), windy, kotły i agregaty, maszyny drogowe i rolnicze.

W 2020 roku powiat osiągnął dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w kwocie 543,5 tys. zł (w 2019 roku – 686 tys. zł). Dochody z najmu lub dzierżawy wyniosły 424 tys. zł, natomiast ze sprzedaży składników majątkowych – 120 tys. zł.

 

pd

Powrót na początek strony