XV-lecie Powiatu Bielskiego

Piętnasta rocznica reaktywowania powiatu bielskiego stała się tematem spotkania noworocznego starosty bielskiego w dniu 24 stycznia br., na które przybyli: duchowieństwo, władze wojewódzkie i samorządowe wszystkich szczebli, przedstawiciele urzędów, agencji, banków i instytucji, rektorzy uczelni wyższych i dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy, przedstawiciele służb mundurowych, leśnych i harcerstwa, pracownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Ilustracja do artykułu 140128-xv-lecie1.jpg

Spotkanie stało się okazją do przedstawienia przez starostę Sławomira Jerzego Snarskiego osiągnięć i sukcesów Powiatu Bielskiego w ciągu 15 lat jego istnienia, jak również specyfiki jego działania. Szczególny nacisk starosta położył na służebną rolę samorządu powiatowego wobec mieszkańców powiatu oraz rolę przedsiębiorstw w jego rozwoju. W tym kontekście wypowiedział się na temat współpracy z przedsiębiorcami, owocującej m.in. kształceniem młodzieży w kierunkach pożądanych przez bielskie firmy, niskim wskaźnikiem bezrobocia, czy też przyspieszeniem tempa rozwoju gospodarczego powiatu.

zdjęcie: XV-lecie Powiatu Bielskiego

Na uwagę zasługują wymienione przez starostę imponujące liczby i kwoty, które obrazują dorobek powiatu w okresie minionych 15 lat. Na walkę z bezrobociem wydano 46,5 mln zł, na oświatę i edukację – 264 mln zł, bielski szpital przyjął 96 tys. pacjentów, a szkoły ukończyło ok. 15 tys. absolwentów. Przebudowano 192 km dróg, wydając na to 74 mln zł. Powiat jest miejscem bezpiecznym – wskaźnik przestępczości jest tu minimalny, sprawnie działają jego służby społeczne koordynowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Dom Pomocy Społecznej w Brańsku, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego nr 1 (dawniej Rodzinny Dom Dziecka), rodziny zastępcze, Warsztat Terapii Zajęciowej.

zdjęcie: XV-lecie Powiatu Bielskiego

Wszystkie te sukcesy zaimponowały zaproszonym gościom, którzy nie szczędzili pochwał, podkreślając wyjątkowość naszego powiatu, rozwijającego się dynamicznie mimo istniejących przeszkód. W tym duchu wypowiadali się m.in. JE Antoni Pacyfik Dydycz, biskup drohiczyński, dyrektor Związku Powiatów Polskich Rudolf Borusiewicz czy wiceprezydent miasta Białystok Aleksander Sosna.

 

pd

Powrót na początek strony