XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

Podsumowanie działalności Związku Powiatów Polskich w ubiegłym roku, zagrożenie epidemiologiczne spowodowane przez koronawirusa, sytuacja szpitali powiatowych oraz nagrodzenie laureatów rankingu gmin i powiatów za rok 2019 – to główne tematy XXVI zgromadzenia ogólnego ZPP.

Ilustracja do artykułu zo_dww_2020.jpg

W obradach, odbywających się 29-30 września br., wziął udział starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, wiceprezes Zarządu ZPP.

Pierwotnie termin zgromadzenia wyznaczono na kwiecień, jednakże epidemia koronawirusa i wprowadzone środki bezpieczeństwa uniemożliwiły spotkanie delegatów w tym terminie. Kilkakrotnie przekładane spotkanie mogło się odbyć dopiero w ostatnich dniach września.

Zgromadzenie podjęło przede wszystkim ważne uchwały dotyczące podsumowania działalności za ubiegły rok oraz wytyczające plany na przyszłość. Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe Związku Powiatów Polskich za rok 2019 oraz sprawozdanie zarządu z działalności Związku. Przyjęto budżet na rok 2020 oraz program działalności Związku. Ponadto dokonano wyboru członków Zarządu ZPP.

Delegaci przyjęli także osiem stanowisk w sprawach dotyczących współdziałania dla poprawy zdalnego świadczenia usług, edukacji w dobie COVID-19 oraz przywrócenia samorządom samodzielności w zarządzaniu oświatą, szpitali powiatowych, sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, terminu wejścia w życie nowego prawa zamówień publicznych, wynagrodzeń w sektorze samorządowym, roli powiatów w zapewnieniu mobilności oraz ochrony samodzielności realizacji zadań przez powiaty. Z treścią każdego ze stanowisk można zapoznać się na stronie „Dziennika Warto Wiedzieć”.

Miłym akcentem było wręczenie nagród liderom ogólnopolskiego rankingu gmin i powiatów 2019. Starosta Snarski odebrał nagrodę za zajęcie piątego miejsca.

Zgromadzenie ogólne jest najwyższą władzą ZPP, do kompetencji którego należą m.in. sprawy związane z określeniem programu działalności związku i uchwalaniem jego statutu, ustalanie składu zarządu i komisji rewizyjnej oraz wybór i odwoływanie prezesa zarządu, uchwalanie budżetu związku, uchwalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich.

Obecnie prezesem zarządu jest starosta bielski (Bielsko-Biała) Andrzej Płonka. Od 2015 roku funkcję jednego z wiceprezesów pełni starosta bielski (Bielsk Podlaski) Sławomir Jerzy Snarski.

 

pd, fot. www.wartowiedziec.pl

Powrót na początek strony