XXVIII sesja Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa w powiecie, podział środków PFRON, kwestie przebudowy budynków stanowiących własność Powiatu i budowy hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym – to tylko niektóre z wielu zagadnień, jakimi zajmowali się radni na sesji 28 lutego.

Ilustracja do artykułu 2.JPG

Radnych najbardziej zainteresowały informacje komendantów straży pożarnej i policji z zakresu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego. Szczególną uwagę zwrócili oni na zwiększoną ilość incydentów, które miały miejsce w zachodnich gminach powiatu. W prowadzonych dyskusjach stale powraca także problem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza dotyczący niebezpiecznych zachowań motocyklistów.

prezydium

Prezydium Rady Powiatu: wiceprzewodniczący Józef Michałowski, przewodniczący Adam Miron Łęczycki,
wiceprzewodniczący Mirosław Bałło

Porządek sesji został dodatkowo rozszerzony o projekt uchwały wyrażającej intencję planowanego zarezerwowania środków finansowych w budżecie Powiatu Bielskiego na współfinansowanie zadania dotyczącego rewitalizacji Bielskiego Domu Kultury i Kina Znicz, realizowanego przez Miasto Bielsk Podlaski. Jak podkreślał starosta Sławomir Jerzy Snarski, jest to kolejny przykład bardzo dobrej współpracy między samorządem powiatowym i miejskim, a realizacja zadania przyniesie ogromne korzyści nie tylko dla mieszkańców miasta, ale też dla całego powiatu.

starosta

Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski

wicestarosta

Wicestarosta Piotr Bożko

W sumie Rada Powiatu podjęła 10 uchwał, przyjęła jedno stanowisko, zapoznała się z 11 sprawozdaniami i uchwałami innych podmiotów, w tym Zarządu Powiatu i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

komendant straży pożarnej

Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Waldemar Kudrewicz

 

pd

Powrót na początek strony