Z życia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim

Od września 2013 do lipca 2015 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim była partnerem Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim w realizacji projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego”.

Ilustracja do artykułu 160606-z_zycia1.jpg

Logopedzi z powiatu bielskiego na spotkaniu sieci wsparcia i samokształcenia

W roku szkolnym 2015/2016 zaprosiliśmy zainteresowane szkoły i przedszkola z rejonu działania Poradni do współpracy i kontynuowania działań projektowych. Nauczyciele chętnie przystąpili do proponowanej formy działalności, wsparcia, samokształcenia.

Od styczna 2016 roku Poradnia rozpoczęła pracę w ramach sieci wsparcia i samokształcenia szkolnych specjalistów – logopedów, pedagogów, psychologów. Swoją działalność kontynuowała sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczycieli nauczania klas I-III.

Sieć jest formą pracy, która umożliwia samokształcenie i kooperację. Ułatwia wymianę doświadczeń, tworzenie nowych rozwiązań oraz poszerzanie kompetencji. To działanie oparte na partnerstwie i wzajemności.

Każdy z nas jest ekspertem, inspiracją (terapeuci z długim i z krótkim stażem), każdy ma swój bagaż doświadczeń, zdobytą wiedzę, indywidualne spojrzenie, osobiste przemyślenia, zapał do pracy, wypracowane metody pracy, ciekawe pomoce dydaktyczne, którymi może się podzielić z innymi.

Uczestnicy sieci spotkali się około 3-5 razy w roku szkolnym na spotkaniach konsultacyjnych. Ponadto podejmowali działania na specjalnej platformie internetowej. Platforma zapewniła uczestnikom dostęp do aktualnych informacji, ciekawych zasobów edukacyjnych i przydatnych narzędzi wzbogacających warsztat pracy. Jest to również miejsce dyskusji, wymiany doświadczeń, prezentacji przykładów dobrej praktyki oraz publikowania własnych materiałów. W pracach sieci specjalistów w roku szkolnym 2015/2016 uczestniczyło ponad 100 nauczycieli ze szkół i placówek objętych działaniem Poradni.

Cele działania sieci:

  • wymiana doświadczeń między uczestnikami (dzielenie się wiedzą, umiejętnościami, pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami – zarówno za pośrednictwem narzędzi nowoczesnych technologii, jak i spotkań indywidualnych),
  • analiza przykładów dobrych praktyk,
  • poszerzenie kompetencji uczestników,
  • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół i nauczycieli uczestniczących w sieci, (wspólne poszukiwanie sposobów rozwiązywania problemów),
  • nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół,
  • korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów (np. z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku)
  • dzielenie się wiedzą,

zdjęcie: zdjęcie: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i klas I-III w trakcie zajęć warsztatowych w ramach spotkania sieci wsparcia i samokształcenia

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i klas I-III w trakcie zajęć warsztatowych
w ramach spotkania sieci wsparcia i samokształcenia


Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim prowadzący sieci wsparcia i samokształcenia w roku szkolnym 2015/2016

Sieć wspomagania rozwoju dziecka młodszego
Koordynator – Alicja Malinowska-Smotek
Moderator – Katarzyna Szpakowska

Sieć wsparcia i samokształcenia szkolnych specjalistów (logopedów)
Koordynator – Maria Marciniak-Kraśko
Moderator – Bożena Konobrocka

Sieć wsparcia i samokształcenia szkolnych specjalistów (pedagogów, psychologów)
Koordynator – Irena Folwarska
Moderator – Helena Kondrusik-Kołos

Do dziś zostały omówione następujące zagadnienia szkoleniowe:
1. Praca z dzieckiem zdolnym.
2. „Bajki-pomagajki” czyli terapeutyczna funkcja książki w pracy z dzieckiem.
3. Komunikacja interpersonalna logopedów.
4. Zaburzenia połykania – strategie logopedyczne.
5. Ruch, taniec i muzyka czyli wykorzystanie choreoterapii w pracy nauczyciela.
6. ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa z deficytami uwagi.
7. Przemoc rówieśnicza w szkole.
8. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych metodą „Porannego Kręgu”.

Każde spotkanie sieci wsparcia i samokształcenia kończyło się wypracowaniem materiałów do pracy z dzieckiem w szkole dla nauczyciela oraz do pracy z dzieckiem w domu dla rodziców. Wszystkie materiały zamieszczone są na stronie internetowej Poradni www.ppp-bielsk.pl. Zachęcamy rodziców i nauczycieli do jej odwiedzania.

 

oprac. Maria Marciniak-Kraśko, logopeda, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

Powrót na początek strony