Zaproszenie do udziału w projekcie „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku Fundacja Inicjatyw Regionalnych „Progres” Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku zapraszają gminy do udziału w projekcie „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”.

Ilustracja do artykułu 190226dokumenty planistyczne.jpg

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.

Korzyści wynikające dla gminy z udziału w projekcie:
– bezpośrednie wsparcie (finansowe w formie grantu, merytoryczne i techniczne) gminy w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego,
– usprawnienie procesów inwestycyjnych w gminie poprzez sprawne przeprowadzenie konsultacji elementu procesu planowania,
– wsparcie doradcze dotyczące procesu konsultacji społecznych, zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz w zakresie stosowania technik i narzędzi GIS,
– wsparcie szkoleniowe (cykl szkoleń dla pracowników gmin dotyczący partycypacyjnego tworzenia dokumentów planistycznych i korzystania z wybranych technik konsultacyjnych, w tym: „Praktyczne aspekty prowadzenia konsultacji społecznych w gminie”, „Aspekty prawne i praktyczne procesu planistycznego”, „Zastosowania GIS w procesach planistycznych i konsultacjach dokumentów planistycznych”, „Warsztaty praktyczne oprogramowania GIS”),
– dopasowanie układu urbanistycznego gminy/części gminy do oczekiwań mieszkańców,
– opieka mentorska urbanisty i eksperta w zakresie partycypacji publicznej.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić zgłoszenie udziału i złożyć osobiście lub przesłać na adres biura projektu (Rada FSNT NOT w Białymstoku, ul. Skłodowskiej-Curie 2, 15-950 Białystok).

Nabór do projektu prowadzony jest w trybie ciągłym w formie otwartego konkursu od 8 lutego 2019 r. do wyczerpania limitu miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W związku z prowadzoną rekrutacją zapraszamy przedstawicieli gmin na spotkania informacyjne w Białymstoku (26.02.2019 r.), Łomży (20.02.2019 r.) i Suwałkach.

Szczegóły na stronie http://bialystok.enot.pl.

 

mm

Powrót na początek strony