Zarząd powiatu wspiera wychowanka rodziny zastępczej

Zarząd powiatu podpisał porozumienie z miastem Białystok w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dorosłego już wychowanka pochodzącego z terenu powiatu bielskiego, pozostającego w rodzinie zastępczej zamieszkałej w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu młody - zdjęcie ilustracyjne640.jpg

Jest to jeden z nielicznych przypadków, kiedy osoba osiągająca pełnoletność nie decyduje się na usamodzielnienie.

Hubert, pochodzący z powiatu bielskiego, został umieszczony w jednej z białostockich zawodowych rodzin zastępczych w 2015 roku. Przez ten czas powiat ponosił koszty jego utrzymania, zgodnie z zawartym porozumieniem. W ubiegłym roku Hubert osiągnął pełnoletność i zadeklarował chęć pozostania w domu przybranych rodziców. W tej sytuacji Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku przyznał rodzinie zastępczej środki na pokrycie kosztów jego utrzymania. Zgodnie z prawem powiat bielski zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez białostocki MOPR kosztów.

W ubiegłym roku powiat bielski zapewnił 71 dzieciom pieczę zastępczą w 52 rodzinach zastępczych, ponosząc koszty w wysokości 548 tys. zł. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych pieczę zastępczą znalazło 12 dzieci (koszt utrzymania – 330 tys. zł). Ponadto udzielono wsparcia sześciu osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze (w kwocie 20 tys. zł) oraz trzem osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze (26 tys. zł). Realizowano także wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na kwotę 226 tys. zł oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na kwotę 30 tys. zł.

Zadania powiatu w tym zakresie wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.

 

pd

Powrót na początek strony