Zbiornik retencyjny w Brańsku otwarty!

Trzydziestego pierwszego sierpnia br. spełniło się marzenie wielu brańszczan, od lat oczekujących na budowę zalewu na rzece Nurzec. Tego dnia bowiem dokonano otwarcia zbiornika retencyjnego w Brańsku.

Ilustracja do artykułu zbiornik1.jpg

Wśród zaproszonych gości znalazł się starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski (fot. Bielsk.eu)

W uroczystości uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu województwa, obecne władze Brańska, starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, były burmistrz Brańska Czesław Sokołowski wraz z byłym sekretarzem Zbigniewem Romaniukiem. Wśród gości zabrakło natomiast przewodniczącego Rady Miasta Brańsk ubiegłej kadencji, a zarazem byłego sekretarza powiatu Ryszarda Anusiewicza.

To właśnie te osoby były ojcami sukcesu, jakim było zaprojektowanie, pozyskanie środków i rozpoczęcie budowy zbiornika. Po kilkunastu latach sporów nad jego lokalizacją i powierzchnią, energiczne działania władz miejskich kierowanych przez reprezentującego Chrześcijańsko-Demokratyczne Stowarzyszenie „Nasze Podlasie” burmistrza Czesława Sokołowskiego doprowadziły do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń. Przejście przez trudną i skomplikowaną ścieżkę administracyjną ułatwiło wsparcie udzielane przez władze Powiatu Bielskiego i wydatne zaangażowanie się starosty, który m.in. wydał pozwolenie na budowę. Ogromną trudnością było także pozyskanie środków na budowę zbiornika, na który to wydatek nie stać było samorządu miejskiego dysponującego niewielkim budżetem. W tym zadaniu nieocenionym okazał się być ówczesny przewodniczący Rady Miasta Ryszard Anusiewicz, którego zabiegi (oraz burmistrza Sokołowskiego) o uzyskanie stosownych funduszy u byłego prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Kazimierza Kujdy doprowadziły do zapewnienia całej kwoty na realizację budowy zalewu. Pozyskana kwota ponad 8,6 mln zł w całości pokryła koszty budowy. Wydatki poniesione przez samorząd miasta Brańsk dotyczyły jedynie opracowania dokumentacji i wykupu gruntów.

Budowę uroczyście zainicjowano 16 października 2018 r. To właśnie wówczas starosta Snarski, burmistrz Sokołowski oraz przewodniczący Rady Miasta Brańsk, a zarazem sekretarz powiatu Anusiewicz wraz z innymi towarzyszącymi osobami dokonali symbolicznego wbicia łopat w miejscu powstającej inwestycji.

symboliczne wbicie łopat

Szesnastego października 2018 r. – symboliczne wbicie łopat w miejscu przyszłej budowy zbiornika.
Pierwszy od lewej Ryszard Anusiewicz, w środku starosta Sławomir Jerzy Snarski
i burmistrz Brańska Czesław Sokołowski
(fot. Urząd Miasta Brańsk)

Zbiornik ma powierzchnię 8 ha, przy czym powierzchnia lustra wody wynosi 6,5 ha. Jego pojemność sięga 136,5 tys. m sześc. Celem jego budowy była ochrona otaczających go terenów przed skutkami zmian klimatycznych, przede wszystkim suszy, poprzez zniwelowanie szybkich spływów wód oraz zbieranie wód w dolinie Nurca w przypadku zagrożenia powodziowego. Ponadto ma on zapewnić wypoczynek okolicznym mieszkańcom i przybywającym do Brańska turystom.

Przed obecnymi władzami Brańska stoi kolejne ważne zadanie – rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zalewu. Takie są bowiem oczekiwania mieszkańców miasta, chcących wykorzystywać zbiornik do celów wypoczynkowych. Wiążą oni także nadzieje z napływem turystów i związanymi z tym możliwościami dalszego rozwoju gospodarczego.

 

pd

Powrót na początek strony