Zmiany w nadzorze nad gospodarką w lasach niepaństwowych

Pierwszego stycznia 2021 r. w stosunku do całości lasów niestanowiących własności skarbu państwa (czyli lasów prywatnych, związków wyznaniowych, spółdzielczych czy wspólnotowych), a położonych w granicach administracyjnych powiatu bielskiego, nadzór nad gospodarką leśną wykonywany będzie w nich odpowiednio do właściwości terytorialnej przez nadleśnictwa z terenu powiatu, czyli:

Ilustracja do artykułu wycinka640.jpg
  • Nadleśnictwo Bielsk z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. Studziwodzka 39 – na powierzchni łącznej tych lasów wynoszącej 8596 ha, obejmującej lasy niepaństwowe położone na terenie miasta Bielsk Podlaski, gminy Bielsk Podlaski, Orla i części gminy Wyszki;
  • Nadleśnictwo Rudka z siedzibą w Rudce, ul. Olendzka 31 – na powierzchni łącznej tych lasów wynoszącej 4919 ha, obejmującej lasy niepaństwowe położone na terenie miasta Brańsk, gmin: Brańsk, Rudka i części gminy Wyszki;
  • Nadleśnictwo Nurzec z siedzibą w Nurcu, ul. Akacjowa 3 – na powierzchni łącznej tych lasów wynoszącej 3608 ha, obejmującej lasy niepaństwowe położone na terenie gminy Boćki.

Powierzenie nadzoru zostało sfinalizowane w formie porozumień zawartych pomiędzy starostą bielskim a nadleśnictwami Rudka i Bielsk Podlaski, zaś w najbliższych dniach, jeszcze przed końcem bieżącego roku, ma zostać podpisane wcześniej wynegocjowane porozumienie z Nadleśnictwem Nurzec.

Tym samym 1 stycznia 2021 r. z racji powrotu do kompleksowej obsługi w zakresie realizacji zadań przez wyspecjalizowane służby leśne wymienionych nadleśnictw, przestają pełnić swoje obowiązki leśnicy zatrudnieni w starostwie powiatowym, pełniący te zadania na podstawie umów zlecenia.

 

tl, AŚ

Powrót na początek strony