Kierownictwo Starostwa Powiatowego

Starosta Sławomir Jerzy Snarski

Urodzony w 1959 r. w Brańsku. Nauczyciel akademicki, pedagog, doktor nauk ekonomicznych. Działalność zawodowa: w latach 1983-1988 nauczyciel przedmiotów ekonomiczno-przyrodniczych w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach, od 1988 r. dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce, od 1995 r. związany ze środowiskiem naukowym Politechniki Białostockiej (Wydział Rolniczy, następnie Wydział Zarządzania), zastępca dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, prodziekan ds. studenckich Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, kierownik Katedry Agrobiznesu na Politechnice Białostockiej, w latach 1998-2002 przewodniczący Rady Gminy Rudka, od 2002 r. starosta bielski.
zdjęcie: Starosta Sławomir Jerzy Snarski
Wicestarosta Piotr Bożko

Urodzony w 1969 r. w Bielsku Podlaskim. Ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Działalność zawodowa: inspektor w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, zastępca dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Bielsk Podlaski. Od 2002 r. radny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim oraz wicestarosta bielski.
Sekretarz Ryszard Anusiewicz

Urodzony w 1954 r. w Rudce. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie w Białymstoku, magister prawa administracyjnego, studia podyplomowe na Politechnice Białostockiej w zakresie zintegrowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bhp. Działalność zawodowa: zastępca burmistrza miasta Brańsk w latach 1990-1992, sekretarz nowo powstałej gminy Brańsk w latach 1992-1998. Wybrany na radnego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim, w latach 1999-2002 pełnił funkcję wicestarosty bielskiego. Od 16 października 2002 r. sekretarz powiatu.
zdjęcie: Sekretarz Ryszard Anusiewicz
Skarbnik Nina Tymińska

 

Newsletter

Powrót na początek strony