Sprzedaż nieruchomości

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu

  Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

  Czytaj więcej
 • Przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, Ploski

  Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 252/4 o powierzchni 0,93 ha, położonej w obrębie 38 Ploski, gmina Bielsk Podlaski, dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BI1P/00042711/5.

  Czytaj więcej
 • Przetarg na sprzedaż gruntowej nieruchomości, Bielsk Podlaski, ul. Mleczna

  Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 3106/16 o powierzchni 0,1190 ha, położonej w obrębie 3 Bielsk Podlaski przy ul. Mlecznej, dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BI1P/00064883/1.

  Czytaj więcej
 • Przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, Rudka, ul. Wolności 5

  Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 1075/3 o powierzchni 0,1034 ha, położonej w obrębie 0009 Rudka, gmina Rudka, dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BI1P/00100064/9.

  Czytaj więcej
Powrót na początek strony