Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerami geodezyjnymi działek: 3650/3 o powierzchni 0,2006 ha, położonej w obrębie 3 Bielsk Podlaski przy ul. Koszarowej, 3650/6 o powierzchni 0,0198 ha, położonej w obrębie 3 Bielsk Podlaski przy ul. Studziwodzkiej, dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr BI1P/00075649/9

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerami geodezyjnymi działek: 3650/3 o powierzchni 0,2006 ha, 3650/6 o powierzchni 0,0198 ha, położona jest w obrębie 3 Bielsk Podlaski przy ul. Koszarowej i ul. Studziwodzkiej, w sąsiedztwie innych terenów zabudowanych i gruntów zabudowanych na terenach ornych. Nieruchomość uzbrojona jest w urządzenia infrastruktury technicznej: linia elektroenergetyczna, wodociąg uliczny, kanalizacja sanitarna i deszczowa, droga o nawierzchni bitumicznej. Przez działkę 3650/3 przebiega przyłącze wodociągowe wB50 i wB40 oraz przyłącze kanalizacyjne.

Szczegóły w załączniku.

Powrót na początek strony