Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 3106/16 o powierzchni 0,1190 ha, położonej w obrębie 3 Bielsk Podlaski przy ul. Mlecznej, dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr BI1P/00064883/1

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym działki 3106/16 o pow. 0,1190 ha położona jest na terenie miasta Bielsk Podlaski przy ul. Mlecznej, w sąsiedztwie innych terenów zabudowanych, gruntów ornych i gruntów zabudowanych na terenach ornych. Nieruchomość uzbrojona jest w urządzenia infrastruktury technicznej: linia elektroenergetyczna, wodociąg uliczny, kanalizacja sanitarna, droga o nawierzchni żwirowej. Przez nieruchomość przebiega  czynny kolektor sanitarny (średnica kanału Ø 400 mm), który jest częścią miejskiej sieci kanalizacyjnej stanowiącej połączenie osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z przepompownią ścieków położoną przy ul. Dubicze.

Szczegóły w załączniku.

Powrót na początek strony