Informacja o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu na sprzedaż byłej bursy szkolnej w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46, ul. 3 Maja 17 i ul. 11 Listopada 4, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatbielski.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Bielskiego, położonej w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 122 (obręb 3), oznaczonej numerem geodezyjnym 2596/15 o pow. 0,6730 ha, zabudowanej budynkiem byłej bursy szkolnej, magazynem żywności, budynkiem gospodarczym o łącznej powierzchni zabudowy 2089,00 mkw. i powierzchni użytkowej 6775,60 mkw., posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą KW BI1P/00022381/6.

Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży nastąpiło na podstawie uchwały nr 6/49/18 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 23 lutego 2018 r.

Termin wywieszenia ogłoszenia: od 31 sierpnia 2018 r. do 15 listopada 2018 r.

 

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski
Starosta

 

mk

Powrót na początek strony