Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, ul. Szkolna 12a w Bielsku Podlaskim – informacja o podaniu ogłoszenie do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46, ul. 3 Maja 17 i ul. 11 Listopada 4, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiatbielski.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego: http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, stanowiącego własność Powiatu Bielskiego, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Szkolnej 12a w Bielsku Podlaskim, obręb 3, o powierzchni użytkowej 59,60 mkw. wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni 7,20 mkw., pomieszczeniem w budynku gospodarczym o powierzchni 12,40 mkw. i związanego z tym udziału wynoszącego 7920/56946 w częściach wspólnych budynku i nieruchomości o numerze geodezyjnym 2213/8 o powierzchni 0,0929 ha (KW BI1P/00079307/8).

Przeznaczenie lokalu do sprzedaży nastąpiło na podstawie uchwały nr 18/84/17 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Termin wywieszenia ogłoszenia: od 1 lutego 2018 r. do 14 marca 2018 r.

Powrót na początek strony