Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Bielsku Podlaskim, ul. Koszarowa, ul. Studziwodzka

Starosta Bielski ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerami geodezyjnymi działek: 3650/3 o powierzchni 0,2006 ha, położonej w obrębie 3 Bielsk Podlaski przy ul. Koszarowej, 3650/6 o powierzchni 0,0198 ha, położonej w obrębie 3 Bielsk Podlaski przy ul. Studziwodzkiej.

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi 185 976 złotych brutto.

Wysokość wadium wynosi 20 000 złotych.

Przetarg odbędzie się 7 lipca 2020 r. o godzinie 11.00.

Szczegóły w załączniku.

 

md/GK.6840.5.2018

Powrót na początek strony