Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Bielsku Podlaskim, ul. Koszarowa/ul. Studziwodzka

Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerami geodezyjnymi działek: 3650/3 o powierzchni 0,2006 ha, położonej w obrębie 3 Bielsk Podlaski przy ul. Koszarowej, 3650/6 o powierzchni 0,0198 ha, położonej w obrębie 3 Bielsk Podlaski przy ul. Studziwodzkiej.

Cena wywoławcza: 185 976 złotych brutto.

Wadium: 20 000 złotych.

Przetarg odbędzie się 7 kwietnia 2020 r. o godzinie 11.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium do 1 kwietnia 2020 r. (za datę wpłaty uważać się będzie datę uznania rachunku bankowego sprzedającego).

Szczegóły w załączniku.

 

md

Newsletter

Powrót na początek strony