Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Bielsku Podlaskim, ul. Mleczna

Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 3106/16 o powierzchni 0,1190 ha, położonej w obrębie 3 Bielsk Podlaski przy ul. Mlecznej.

Cena wywoławcza: 102 500 złotych brutto.

Wadium: 11 000 złotych.

Przetarg odbędzie się 8 kwietnia 2020 r. o godzinie 11.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium do 2 kwietnia 2020 r. (za datę wpłaty uważać się będzie datę uznania rachunku bankowego sprzedającego).

Szczegóły w załączniku.

Newsletter

Powrót na początek strony