Bielscy maturzyści najlepsi w województwie podlaskim!

Tegoroczne egzaminy maturalne okazały się być najbardziej udanymi dla absolwentów bielskich szkół. Aż 79 proc. z nich maturę zdało z pozytywnym wynikiem. Dla porównania w województwie podlaskim średnia ta wyniosła 75,8 proc.

Ilustracja do artykułu egzamin fot. Michi S z Pixabay640.jpg

Tym samym nasi uczniowie uplasowali się na drugim miejscu w województwie, dając się wyprzedzić jedynie swoim kolegom z białostockich szkół (średnia 82 proc.).

Bezkonkurencyjni okazali się natomiast nasi licealiści. Odsetek zdanych matur w dwóch bielskich liceach wyniósł aż 92 proc.! Jest to najlepszy wynik w województwie podlaskim. Dla porównania – kolejne miejsca z wynikiem 86 proc. zajęły miasto Białystok i powiat grajewski.

Bardzo dobrze wypadli również maturzyści z bielskich techników, którzy ze średnią zdanych egzaminów 61 proc. zajmują piąte miejsce w województwie. Niewiele zabrakło im do średniej wojewódzkiej (62,6 proc.).

Zdawalność egzaminu maturalnego w czerwcu 2020 w samym tylko Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej wyniosła aż 75,47 proc., co stanowi wzrost o 3,68 proc. w stosunku do roku ubiegłego.

Należy liczyć na poprawę wyników matur, już we wrześniu bowiem część uczniów będzie miała możliwość zdania egzaminów poprawkowych.

Wnioski, które nasuwają się po analizie wyników matur, są oczywiste. Bielskie szkoły ponadpodstawowe pretendują do miana najlepszych w województwie, doskonale przygotowując swoich uczniów do trudnych egzaminów maturalnych. Z pewnością zwrócą na to uwagę absolwenci szkół podstawowych, dokonując wyboru kierunku i miejsca swojego dalszego kształcenia.

Ich uwagę może też przykuć doskonałe zaplecze edukacyjne i sportowe, którymi dysponują bielskie szkoły. Władze Powiatu oraz dyrekcje szkół zapewniły uczniom najlepsze z możliwych warunków do nauki, remontując i unowocześniając obiekty szkolne, wznosząc hale sportowe i warsztaty szkolne. Doskonale przygotowana kadra pedagogiczna dba o właściwy poziom kształcenia i rozwoju młodych ludzi, co przedkłada się nie tylko na bardzo dobre wyniki matur, ale też na sukcesy osiągane na olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych. Wszystko to jest doskonałą zachętą do podejmowania nauki w bielskich szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat.

 

pd

Powrót na początek strony