Aktualności

 • Ilustracja do artykułu Wspólna obsługa.jpg

  Wspólna obsługa finansowa jednostek oświatowych

  Powiat bielski konsoliduje obsługę finansową podległych mu szkół ponadpodstawowych. Zarząd powiatu podjął uchwałę ustalającą procedury jej organizacji. Od 1 stycznia 2021 roku w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek oświatowych przejmie starostwo powiatowe.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu Droga Nurzec - Śnieżki.jpg

  Droga Nurzec – Śnieżki

  Zakończono prace przy przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1740B Nurzec – Śnieżki. W wyniku przebudowy został zlikwidowany ostatni fragment drogi pomiędzy tymi miejscowościami o nawierzchni żwirowej i cała droga do miejscowości Śnieżki uzyskała nawierzchnię bitumiczną.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 20201204_083147_HDR-640.jpg

  Podziękowania dla byłej kierownik muzeum

  Starostowie Sławomir Jerzy Snarski i Piotr Bożko na ręce ustępującej ze stanowiska kierownik bielskiego muzeum Aliny Dębowskiej złożyli podziękowania za wieloletnią współpracę i działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego naszego regionu. Kameralne spotkanie miało miejsce w siedzibie Starostwa Powiatowego 4 grudnia br.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu Samorządy tracą dochody640.jpg

  Samorządy tracą dochody

  1,4 mld zł rocznie stracą samorządy w wyniku uchwalenia ustawy w sprawie podatku zryczałtowanego. Wniosek do prezydenta RP w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie jej zgodności z konstytucją przesłał sekretarz strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 1024npp.jpg

  Udzielenie dotacji na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

  Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim 26 listopada 2020 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie bielskim w 2021 r.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu zdalna 20. sesja Rady Powiatu.JPG

  XX sesja Rady Powiatu

  Dwudziestego szóstego listopada br. radni Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim wzięli udział w przeprowadzonej zdalnie XX sesji. W trakcie obrad podjęto dziewięć uchwał, m.in. ustalających plan pracy Rady i jej komisji stałych na przyszły rok, jak też uchwały związane ze zmianami w budżecie.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu posiedzenie zarządu640.jpg

  81. posiedzenie Zarządu Powiatu

  Dwudziestego piątego listopada br. na zdalnym posiedzeniu obradował Zarząd Powiatu. Rozpatrzono wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w sprawie zmian w planie finansowym jednostki oraz przyjęto wynikające z podjętych rozstrzygnięć zmiany w projekcie budżetu powiatu na rok bieżący i wieloletniej prognozie finansowej.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu Edukacja640.jpg

  Subwencja oświatowa do poprawki

  Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021. Stanowisko w tej sprawie zajął Związek Powiatów Polskich, na podstawie opinii opracowanej przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu engin-akyurt-WBM97UGM0QA-unsplash.jpg

  Zakażenia koronawirusem w powiecie bielskim

  W związku ze wstrzymaniem przesyłania danych o zachorowaniach na COVID-19, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku Podlaskim od 25 listopada nie może informować o liczbie zachorowań w poszczególnych gminach powiatu bielskiego.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu Rudka - porządki w parku1-640.jpg

  Porządki w parku w Rudce

  Zaniedbany przez lata park w Rudce został ostatnio uporządkowany i oczyszczony. Z inicjatywy starosty bielskiego przeprowadzono prace porządkowe, wycięto martwe drzewa, usunięto zakrzaczenia i wyremontowano oświetlenie alei. Park zyskał nowy, świeży wygląd.

  Czytaj więcej
Powrót na początek strony