Informator szkolny

Oferta edukacyjna szkół prowadzonych przez Powiat Bielski na rok szkolny 2021/2022

Ilustracja do artykułu informator szkolny.png

Drodzy Uczniowie!

Niniejszy informator jest przewodnikiem po szkołach ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie powiatu bielskiego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bielski.

Oferta przygotowana przez szkoły na rok szkolny 2021/2022 jest bardzo szeroka i uwzględnia potrzeby rynku pracy naszego regionu i kraju.

Każdy z Was znajdzie więc szkołę, w której chciałby kontynuować naukę i spełnić marzenia w celu zdobycia w przyszłości zawodu, o którym marzy.

Nasi nauczyciele pomogą Wam w tym. W szkołach bielskich pracuje oddana młodzieży, wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz panuje niepowtarzalna, ciepła atmosfera. Baza dydaktyczna jest nowoczesna.

W naszych szkołach w trakcie nauki będziecie mogli rozwijać swoje zainteresowania i pasje, a także będziecie mieli możliwość współpracy z uczelniami wyższymi oraz zakładami pracy liczącymi się na rynku krajowym i zagranicznym.

Powiatowe szkoły czekają na Was!

 


I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim

 

budynek I LO

ul. 11 Listopada 6
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 833 26 73
e-mail: 1lo_bielsk_podlaski@wp.pl
www.1lobielskpodlaski.edupage.org

 

Atuty szkoły

 • Szkoła położona w centrum miasta, posiada dobrze wyposażone klasopracownie oraz salę gimnastyczną. Naszą dumą jest przestronna aula – miejsce spotkań społeczności szkolnej.
 • Nowa hala sportowa o wymiarach 24 × 44 m, z widownią, z trzema boiskami, szatniami zapleczem sportowym.
  • Szatnia wyposażona w szafki uczniowskie.
 • Łączymy tradycję i nowoczesność – w 2018 roku obchodziliśmy 100. rocznicę powstania Liceum. Elementem tradycji są między innymi cyklicznie odbywające się zjazdy wychowawców i wychowanków, czy bal studniówkowy zawsze organizowany w murach szkoły.
 • Uczniowie uczestniczą w projektach edukacyjnych Power, Erasmus+ i Nowoczesna Szkoła, biorą udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych. Osiągają wysokie wyniki na egzaminie maturalnym.
 • Młodzież uczy się obowiązkowo języka angielskiego, a do wyboru ma język niemiecki, rosyjski lub język francuski, który jest nauczany tylko w naszej szkole.
 • W Liceum panuje miła i przyjazna atmosfera, niepowtarzalny klimat tworzony jest przez całą społeczność szkolną. Integracji uczniów sprzyjają imprezy okolicznościowe organizowane przez nauczycieli, samorząd uczniowski (otrzęsiny klas I, mikołajki, kiermasze charytatywne, noce filmowe itp.).
 • W Liceum organizowane są uroczyste akademie, konkursy, dni otwarte, dyskoteki, wyjazdy do teatru, muzeów, zawody sportowe. Każdy może sprawdzić się i osiągnąć sukces w szkole, jak również wziąć udział w zawodach wyższego szczebla. W ramach Kreatywnego Centrum Kultury nasza młodzież bierze udział w warsztatach teatralnych i przedstawieniach grupy The Mask.
 • Szkoła posiada dziennik elektroniczny. Uczniowie i ich rodzice mogą na bieżąco obserwować oceny i frekwencję poprzez stronę internetową.
 • Uczniowie klas drugich i trzecich za najlepsze wyniki nauczania otrzymują stypendium finansowe ufundowane przez właścicieli firmy Suempol.
 • Nasi absolwenci to między innymi były minister edukacji narodowej, mistrz świata w bieganiu po schodach, wokalista zespołów Collage, Sirens Hill, uczestniczka programu The Voice of Poland.

Nasze osiągnięcia: finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Francuskiego; finalista Olimpiady Wiedzy Ekologicznej; finalista Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, sześciu laureatów Olimpiady Wiedzy Archimedes Plus – Matematyka Plus; finalista Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży; dwóch finalistów Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Polska Piastowska”; pierwsze i drugie miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego English Ace; mistrz Polski w kategorii junior w Mistrzostwach Polski w formule MMA BJJ oraz K1 oraz bardzo dobre wyniki w: Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym Eureka, Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko-Planeta, Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym Alchemik, Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego Fox, Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym Geo-Planeta oraz wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”; I miejsce w Licealiadzie Województwa Podlaskiego w koszykówce chłopców w I lidze; II miejsce w Licealiadzie Województwa Podlaskiego w siatkówce dziewcząt w I lidze.

hala sportowa w I LO

 

Oferta szkoły

Szkoła kształci w oddziałach z rozszerzonymi przedmiotami:
– językiem polskim, językiem angielskim i wiedzą o społeczeństwie,
– biologią i chemią,
– matematyką, fizyką i informatyką.

Baza dydaktyczna i sportowa
– pracownia językowa,
– pracownia komputerowa,
– klasopracownie przedmiotowe,
– sala gimnastyczna,
– pełnowymiarowa hala sportowa z trybunami i zapleczem.
Pracownie wyposażone są w sprzęt multimedialny i komputery. W szkole działa sieć Wi-Fi, dostęp do niej mają też uczniowie.

Zajęcia pozalekcyjne
– przedmiotowe,
– sportowe, tj.: sekcje koszykówki, siatkówki, LA, futsalu,
– artystyczne,
– koła zainteresowań: historyczne, polonistyczne, chemiczne, fizyczne, geograficzne, biologiczne, języków obcych.

stulecie I LO


II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim

budynek II LO


ul. Kopernika 4
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 833 21 42, faks 85 730 66 90
e-mail: lozbjn@gmail.com
www.lozbjn.edu.pl

II LO z BJN w Bielsku Podlaskim prowadzi nabór do klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych.

II LO z BJN w Bielsku Podlaskim znajduje się wśród najlepszych szkół województwa podlaskiego w rankingu organizowanym przez miesięcznik i portal Perspektywy. Według Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2021 ogłoszonego 27 stycznia 2021 r. szkoła uplasowała się na 12. miejscu w województwie podlaskim. W Podrankingu Olimpijskim 2021 II LO znalazło się na trzecim miejscu w województwie i 31. miejscu w Polsce.

Liceum daje możliwość poszerzania wiedzy w ponad 30 kołach zainteresowań. Wolny czas można spędzać na zajęciach sportowych, śpiewając w zespole Spadczyna, redagując szkolną gazetkę „Lawa”, pracując w radiowęźle, współtworząc stronę internetową szkoły, tworząc spektakle w grupie teatralnej, poznając język niemiecki jako trzeci język obcy.

 

uczeń II LO

 

Klasa i wybrane przedmioty w zakresie rozszerzonym

• Klasa a – matematyka, informatyka, fizyka,
• Klasa b – biologia, chemia, język angielski,
• Klasa c – język polski, historia, język angielski.

Atuty szkoły

 • Uczniowie II LO z BJN należą do elity uczniów województwa podlaskiego. Uczestniczą i zdobywają nagrody w ciekawych i wartościowych projektach edukacyjnych. Jako laureaci konkursów i olimpiad otrzymują nie tylko nagrody rzeczowe, ale przede wszystkim uzyskują indeksy uczelni wyższych.
 • II LO z BJN jest najlepszą szkołą w powiecie bielskim! Ma najwyższą zdawalność matury w powiecie bielskim. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.
 • II LO z BJN posiada certyfikat „Wiarygodna szkoła” w kategorii Liceum Ogólnokształcące. Certyfikat przyznawany jest szkołom, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoim uczniom. Jest potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.
 • W II LO z BJN wdrożono usługę Microsoft 365, a do edukacji zdalnej wykorzystywana jest platforma MS Teams.
 • W roku szkolnym 2020/2021 liceum uczestniczy w projekcie „Nowoczesna szkoła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów”.
 • Szkoła zdobywa certyfikaty rankingu IT Szkoła, w uznaniu działań na rzecz rozwijania kompetencji uczniów Liceum w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w Programie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki i NASK.
 • W szkole funkcjonuje jedyna w regionie akademia lokalna w programie Cisco Networking Academy, w ramach której uczniowie uczestniczą w zajęciach specjalistycznych z systemów i sieci komputerowych Cisco. Szkoła pomaga uczniom w zdobyciu międzynarodowych certyfikatów, które potwierdzają ich umiejętności i ułatwiają podjęcie pracy w branży IT.
 • Uczniowie liceum zajęli I miejsce w kategorii dziewcząt i chłopców w Powiatowym Współzawodnictwie Sportowym Szkół o Puchar Starosty.
 • Szkoła znana jest z tego, że uczniowie bardzo chętnie angażują się w różne akcje o charakterze non profit i aktywnie wspierają ideę wolontariatu.
 • Szkoła znalazła się na I miejscu w województwie podlaskim w zaangażowaniu uczniów w 14. edycji Dnia Przedsiębiorczości.
 • Uczniowie II LO z BJN zostali nagrodzeni i otrzymali certyfikaty Fundacji Grupy Unibep Unitalent za udział w szkoleniach z praktycznej wiedzy na temat przedsiębiorczości i kreowania własnej aktywności zawodowej.
 • Klasopracownie wyposażone są w sprzęt multimedialny.
 • Biblioteka szkolna oferuje bardzo bogaty księgozbiór.
 • Szkoła jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

uczniowie II LO

Więcej informacji na Facebooku i stronie internetowej szkoły www.lozbjn.edu.pl.


Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

budynek ZS nr 1 wraz z uczniami i nauczycielami

ul. Szkolna 12
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 833 26 98
e-mail: zsbielsk@webmedia.com.pl
www.zs1bielsk.ehost.pl

 

Atuty szkoły

 1. Szkoła od ponad 50 lat kształci fachowców w różnych zawodach.
 2. Szkoła jest krajowym liderem w dualnym systemie kształcenia zawodowego.
 3. Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczno-szkoleniową, stale wzbogacaną w ramach realizacji projektów unijnych. Wśród najnowszych inwestycji znajdują się poligon budowlany, aula szkoleniowo-wykładowa, zmodernizowana stacja obsługi pojazdów, multimedialna pracownia językowa w systemie Multicolab.
 4. Wszystkie pracownie szkolne mają stały dostęp do Internetu, w bibliotece szkolnej funkcjonuje multimedialna czytelnia internetowa.
 5. W szkole istnieje możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.
 6. Uczniowie osiągający najlepsze wyniki w kształceniu zawodowym otrzymują stypendia fundowane przez współpracujące ze szkołą firmy.
 7. Uczniowie technikum poznają komputerowe techniki projektowania i wytwarzania w programach Autocad, Inventor, Solid Edge, Edgecam, uczą się programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).
 8. Zajęcia praktyczne odbywają się w położonym w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Kształcenia Praktycznego, uczniowie kierunków budowlanych zajęcia praktyczne odbywają także w bielskich firmach Danwood i Unihouse realizując dualny system kształcenia zawodowego.
 9. W szkole istnieje możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień na bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
 10. W ramach realizowanego w szkole projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim” uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe oraz zawodowe, a także kursach zawodowych i stażach u lokalnych pracodawców.
 11. Współpraca z firmami budowlanymi. W trakcie nauki w klasach o profilu budowlanym firmy Danwood i Unihouse zapewniają:
  – zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i staże na terenie zakładów pracy,
  – instruktorów praktycznej nauki zawodu – doskonałych fachowców spośród grona pracowników firm,
  – stypendia naukowe dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w kształceniu zawodowym,
  – organizację spotkań edukacyjnych z przedstawicielami firm zajmujących się dystrybucją materiałów budowlanych w ramach Akademii Doskonalenia Zawodowego
  – dodatkową naukę języka niemieckiego,
  – nagrody rzeczowe na zakończenie roku szkolnego dla najlepszych uczniów,
  – po ukończeniu szkoły w kierunku budowlanym gwarancja zatrudnienia i dalszego rozwoju zawodowego

 

Oferta edukacyjna

Technikum
• technik mechanik
• technik pojazdów samochodowych
• technik robót wykończeniowych w budownictwie – specjalność aranżacja wnętrz
• technik budownictwa – specjalność budownictwo energooszczędne
Branżowa szkoła I stopnia
• mechanik pojazdów samochodowych
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
• klasa wielozawodowa
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
• Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych.
• Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.
• Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
• Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.
• Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych.
• Użytkowanie obrabiarek skrawających.

Baza dydaktyczna i sportowa
• Dwie pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu.
• Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej.
• Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).
• Multimedialna pracownia językowa w systemie Multicolab.
• Pracownie zajęć praktycznych:
– pracownia diagnostyki samochodowej,
– pracownia remontu i regulacji pojazdów samochodowych,
– myjnia samochodowa,
– stacja kontroli pojazdów,
– pracownie obróbki skrawaniem,
– pracownie budowlane: systemów suchej zabudowy, malarsko-tapeciarska, posadzkarsko-okładzinowa i murarsko-tynkarska.
• Pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice interaktywne, wielkoformatowe telewizory LCD, komputery z dostępem do Internetu.
• Obiekt sportowy Orlik z boiskiem do piłki nożnej, boiskiem wielofunkcyjnym i kortem tenisowym.
• Kort tenisowy z nawierzchnią z mączki ceglanej.
• Nowoczesna hala sportowa z zapleczem sanitarnym.
• Dwie siłownie.
• W latach 2018/2019 Powiat Bielski zrealizował w szkole projekt pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim” o wartości 2,3 mln zł, w ramach którego w pomieszczeniach po zlikwidowanej kotłowni został utworzony tzw. poligon budowlany, mała sala gimnastyczna została przekształcona w aulę wykładową przystosowano także szkołę do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dobudowę windy. Pozwoli to na pełną realizację programu nauczania, przybliży uczniom rzeczywiste warunki pracy, skróci czas pomiędzy byciem uczniem a kandydatem do pracy z dużym potencjałem wiedzy i umiejętności (zwłaszcza w firmach lokalnych).
• Kierunki samochodowe odbywają zajęcia praktyczne w zmodernizowanej dzięki środkom finansowym zadysponowanym przez organ prowadzący – Powiat Bielski (200 tys. zł) stacji kontroli pojazdów wyposażonej w najnowocześniejsze urządzenia firmy Maha.

Zajęcia pozalekcyjne
• Nauka gry na instrumentach w ramach zajęć orkiestry dętej.
• Zajęcia sportowe: koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, siłownia, zajęcia taneczne.
• Zajęcia przygotowujące do matury i egzaminów zawodowych.
• Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
• Dyskusyjne koło filmowe.
• Szkolne Koło Caritas.
• Szkolny Klub Wolontariatu.
• Szkolne Koło PCK i Szkolne Koło Honorowych Dawców Krwi.

uczniowie ZS nr 1

 

Charakterystyka kierunków kształcenia zawodowego

Nauka w technikum trwa lub pięć lat, kończy się maturą i egzaminami zawodowymi, po zdaniu których absolwent uzyskuje tytuł i dyplom technika oraz suplement Europass do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, honorowane w Unii Europejskiej. Kształcenie techniczne obejmuje w dwóch pierwszych latach przedmioty ogólnozawodowe, a zajęcia z wybranej specjalizacji realizowane są w klasie trzeciej i czwartej lub piątej. W trakcie nauki uczniowie odbywają dwie praktyki zawodowe w starannie dobranych zakładach pracy, zaś zajęcia praktyczne realizują w dualnym systemie kształcenia w Publicznym Centrum Kształcenia Zawodowego oraz na terenie firm Danwood SA i Unihouse SA.

Technik mechanik

Absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe:
1. Użytkowanie obrabiarek skrawających (MEC.05),
2. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (MEC.09).
Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
– wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej,
– wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej,
– dokonywania montażu maszyn i urządzeń,
– instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń,
– obsługiwania maszyn i urządzeń,
– organizowania procesu produkcji.
Technik mechanik może podejmować pracę w zakładach przemysłowych, produkcyjnych, prowadzących branżę metalową i elektrotechniczną, zakładach usługowych, przemyśle maszynowym oraz prowadzić własną działalność gospodarczą na rynku pracy lokalnym, krajowym i Unii Europejskiej.

Technik pojazdów samochodowych

Absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe:
1. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (MOT.05),
2. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (MOT. 06).
Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
– oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
– wykonywania napraw pojazdów samochodowych,
– kontrolowania jakości wykonanych napraw,
– prowadzenia usług motoryzacyjnych,
– sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,
– prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
– kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Technik pojazdów samochodowych może pracować w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym czy w przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji, a także prowadzić własny zakład naprawy i obsługi samochodów.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie – specjalność aranżacja wnętrz

Absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe:
1. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych (BUD.11),
2. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie (BUD.25).

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– montowanie systemów suchej zabudowy,
– wykonywanie robót malarskich i tapeciarskich,
– wykonywanie robót posadzkarskich i okładzinowych,
– organizowanie i kontrolowanie robót wykończeniowych,
– opracowywania szkiców koncepcyjnych i realizowania projektów aranżacji wnętrz;
– kształtowania przestrzeni architektonicznej poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi rysunkowych, programów graficznych, m.in. Autocad oraz wizualizacja wnętrz;
– sporządzanie kosztorysów robót budowlanych,
– przygotowanie dokumentacji przetargowej robót wykończeniowych w budownictwie.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie to zawód cieszący się niesłabnącą popularnością, kształci przyszłych techników, projektantów, konstruktorów i inżynierów. Obecnie w Polsce i w krajach Unii Europejskiej następuje ogromny rozwój budownictwa. Coraz częściej poszukiwani są fachowcy tej branży. W naszej szkole można zdobyć niezbędne kwalifikacje, by podjąć pracę zarówno w kraju, jak i za granicą. Uczymy wykonywać, organizować i nadzorować roboty budowlane, wykonywać kosztorysy z użyciem profesjonalnych programów komputerowych, sporządzać dokumentację przetargową, posługiwać się dokumentacją techniczną, wykonywać rysunki i obliczenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, kierować robotami na budowie oraz prowadzić dokumentację budowy.

Technik budownictwa – specjalność budownictwo energooszczędne

Absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe:
1. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (BUD.12),
2. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (BUD.14).
Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,
– wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,
– wykonywania i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
– wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
– organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
– organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
– organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych,
– organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
– sporządzania kosztorysów robót budowlanych.

Technik budownictwa jest przygotowany do organizowania i prowadzenia prac budowlanych z wykorzystaniem najnowszych technologii, spełniających wymogi techniczne i ekologiczne, opracowywania dokumentacji budowlanej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi rysunkowych, programów graficznych m.in. Autocad, projektowania budynków pod kątem energetycznym, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego, kontroli i oceny jakości wykonywanej pracy, wyrobów i usług oraz sporządzania przedmiarów i obmiarów robót budowlanych oraz dokumentacji do celów przetargowych.

praktyki uczniów ZS nr 1

Branżowa szkoła I stopnia (odpowiednik dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej)

Umożliwia szybkie zdobycie zawodu i rozpoczęcie pracy lub kontynuację nauki w szkole branżowej II stopnia. Nauka w tego typu szkole trwa trzy lata. Najwięcej czasu poświęca się na praktykę, którą zdobywa się w zakładach pracy oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego na terenie szkoły. Po zakończeniu nauki należy zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Kształcimy w niżej wymienionych zawodach.

Mechanik pojazdów samochodowych

Absolwent nabywa kwalifikację zawodową – obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (MOT.05).
Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– kontrola stanu technicznego zespołów i układów samochodowych,
– regulacja i sprawdzanie działania pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych,
– ustalanie uszkodzeń poszczególnych układów,
– naprawa i konserwacja lub wymiana zespołów i podzespołów oraz elementów pojazdów,
– wymiana płynów eksploatacyjnych,
– dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych za pomocą obróbki ręcznej, mechanicznej, plastycznej, a także za pomocą różnych sposobów łączenia – klejenia, nitowania, spawania, zgrzewania itp.,
– wykonywanie różnych operacji ślusarskich i elektromonterskich związanych z obsługą i naprawą pojazdów,
– wykonywanie czynności dokumentacyjnych związanych z przyjmowaniem pojazdu do naprawy i przeglądu,
– sprawdzanie jakości wykonanych prac podczas jazd próbnych,
– dokonywanie odbioru technicznego pod względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz rozliczanie kosztów usługowo-naprawczych.

Miejsca pracy to: warsztaty samochodowe, stacje serwisowe, firmy transportowe, zakłady komunikacji publicznej, działalność gospodarcza na własny rachunek.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent nabywa kwalifikację zawodową – wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych (BUD.11).

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• montowanie systemów suchej zabudowy,
• wykonywanie robót malarskich,
• wykonywanie robót tapeciarskich,
• wykonywanie robót posadzkarskich,
• wykonywanie robót okładzinowych.

Miejsca zatrudnienia to: firmy remontowe lub wykonujące roboty wykończeniowe, przedsiębiorstwa budowlane, w szczególności współpracujące z naszą szkołą bielskie firmy Danwood i Unibep, Unihouse, własna firma świadcząca budowlane usługi wykończeniowo-remontowe.

Klasa wielozawodowa

Nauczanie w klasach wielozawodowych odbywa się w wybranych zawodach – zgodnych z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest zatrudnienie młodocianego pracownika przez pracodawcę w celu odbycia praktycznej nauki zawodu. Uczeń w szkole uczęszcza tylko na zajęcia ogólnokształcące, zajęcia praktyczne odbywa u pracodawcy, natomiast zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych odbywają się na miesięcznych kursach zawodowych w ośrodkach kształcenia zawodowego. W każdym roku kształcenia odbywa się jeden kurs. Kosztami wyżywienia i zakwaterowania uczniów na kursie obciążani są ich opiekunowie prawni.

Przykładowe zawody w klasach wielozawodowych: kucharz, piekarz, cukiernik, fryzjer, wędliniarz, elektryk, stolarz, inne, zgodne z rozporządzeniem MEN.

Perspektywy zatrudnienia absolwentów kierunków budowlanych:
– zakłady produkcyjne wyrobów budowlanych,
– przedsiębiorstwa budowlane, w szczególności współpracujące z naszą szkołą bielskie firmy Danwood, Unibep, Unihouse,
– urzędy administracji samorządowej,
– działy zajmujące się technicznym utrzymaniem obiektów budowlanych,
– laboratoria badające jakość materiałów budowlanych,
– własna działalność w zakresie budownictwa.


Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

budynek ZS nr 4

ul. Hołowieska 18
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 833 27 37
e-mail: zsznr4bp@op.pl
www.zsnr4.pl

 

Nasze atuty

 • atrakcyjne kierunki kształcenia zawodowego dostosowane do potrzeb rynku pracy,
 • wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej,
 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • bardzo wysokie wyniki egzaminu maturalnego 2020 (zdawalność w szkole – 84,91 proc., województwo – 75,10 proc.)
  – możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji i umiejętności (warsztaty, kursy, prawo jazdy kat. T., staże zawodowe),
 • udział uczniów i nauczycieli w licznych konkursach i olimpiadach branżowych, konkursach artystycznych (np. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, 45. Olimpiada Języka Angielskiego, Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych, XIII edycja Wojewódzkiego Konkursu „Mistrz Gramatyki Języka Rosyjskiego 2020),
 • nowoczesne pracownie branżowe
 • internat i stołówka oferująca wszystkim uczniom smaczne posiłki,
 • autokar do dyspozycji szkoły,
 • gospodarstwo rolne o powierzchni 56 hektarów użytków rolnych, wyposażone w sprzęt i maszyny rolnicze,
 • współpraca z licznymi instytucjami i firmami funkcjonującymi na lokalnym rynku pracy w branżach, w których kształcimy (hotele, restauracje, banki, urzędy, przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe; formy współpracy: praktyki zawodowe, staże wakacyjne, wycieczki zawodowe, spotkania z pracodawcami),
 • aktywny, zaangażowany i odpowiedzialny samorząd uczniowski,
 • wycieczki zawodoznawcze do firm,
 • staże, praktyki zagraniczne,
 • możliwość wszechstronnego rozwoju w Zespole Pieśni i Tańca Podlaskie Kukułki,
 • udział w Dniu Przedsiębiorczości
 • możliwość podnoszenia kompetencji językowych poprzez uczestnictwo w projektach eTwinning
 • udział w wielu projektach edukacyjnych np.: „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”, „Profesjonalne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim” we współpracy z Podlaskim Oddziałem Narodowego Forum Doradztwa Kariery w Białymstoku, Aktywna Tablica.

plakat - w świecie liczą się tylko zawodowcy

Oferta edukacyjna zespołu szkół

1. Technikum nr 4 oferujące atrakcyjne kierunki kształcenia w zawodach:
– technik ekonomista
– technik informatyk
– technik logistyk
– technik hotelarstwa
– technik żywienia i usług gastronomicznych
– technik rolnik
2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe:
– prowadzenie produkcji rolniczej (zawód technik rolnik ROL.04.)

Baza dydaktyczna i sportowa
– trzy pracownie informatyczne z siecią wewnętrzną i dostępem do Internetu,
– pracownia logistyczna
– pracownia ekonomiczna
– dwie pracownie gastronomiczne
– pracownia hotelarstwa
– pracownia produkcji rolniczej
– dwie multimedialne pracownie językowe
– pracownie przedmiotowe i sale katechetyczne
– nowoczesna aula szkolna na ponad 200 miejsc
– biblioteka i czytelnia z centrum multimedialnym
– pełnowymiarowe boisko szkolne
– plac manewrowy
– sala gimnastyczna
– siłownia

Zajęcia pozalekcyjne:
– koła przedmiotowe o charakterze wyrównawczym w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych,
– liczne zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego i udziału w konkursach przedmiotowych, zawodowych
– Spółdzielnia Uczniowska „Smakosz”,
– Zespół Pieśni i Tańca Podlaskie Kukułki,
– zajęcia sportowe: sekcja piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, sekcja tenisa stołowego,
futsal,
– wolontariat szkolny.

Sukcesy naszych uczniów:
– trzech stypendystów Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej 2020
– dwie stypendystki stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021
– I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Bielskiego w tenisie stołowym dziewcząt, V miejsce w Licealiadzie województwa podlaskiego w tenisie stołowym dziewcząt,
– stypendysta stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce 2020
– laureat w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na etapie centralnym
– finalista Wojewódzkiego Konkursu „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” 2019
– III miejsce w Turnieju Gastronomicznym „Magiczne smaki” 2019
– Eliminacje okręgowe XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2019
• I i II miejsce w bloku produkcja zwierzęca
• III miejsce w bloku gastronomia
• IV miejsce w bloku produkcja roślinna
– VI miejsce szkoły w eliminacjach centralnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2019
• I i III miejsce w bloku produkcja zwierzęca
• XI miejsce w bloku gastronomia
• XIV miejsce w bloku produkcja roślinna
– udział przedstawicieli Podlaskich Kukułek w konkursie zorganizowanym przez ZPiT „Krakus” AGH pt. „Hej, do Krakusa jadę” 2020
– liczne koncerty okazjonalne Podlaskich Kukułek w środowisku lokalnym

uczniowie ZS nr 4

Charakterystyka kierunków kształcenia zawodowego

Technik ekonomista

Absolwent posiada kwalifikacje:
1. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej. EKA.04.
2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. EKA.05

Absolwent jest przygotowany do wykonywania m.in. następujących zadań zawodowych:
• stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
• prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej, dokumentacji procesu sprzedaży,
• gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,
• sporządzania biznesplanu,
• prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
• sporządzania dokumentacji kadrowej,
• prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
• rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
• prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
• prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
• prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

Technik ekonomista może podjąć pracę m.in.: w urzędach administracji; w urzędach skarbowych; w biurach księgowych; w bankach; w sekretariatach; w agencjach celnych; w biurach maklerskich; w towarzystwach ubezpieczeniowych; w stowarzyszeniach i fundacjach; we własnej firmie; w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Technik logistyk

Absolwent posiada kwalifikacje:
1. Obsługa magazynów. SPL.01.
2. Organizacja transportu. SPL.04.

Absolwent jest przygotowany do:
• przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;
• monitorowania poziomu i stanu zapasów,
• obsługiwania programów magazynowych i prowadzenia dokumentacji magazynowej,
• monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych;
• planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych.

Perspektywy zatrudnienia technika logistyka: w zróżnicowanych pod względem wielkości zatrudnienia firmach, działających w różnych sektorach gospodarki, takich jak produkcja, transport, handel, usługi, wojsko; w firmach produkcyjnych różnego typu, w których jest magazyny; w centrach logistycznych; w składach materiałów i towarów, np. budowlanych, węgla; w sklepach; w wypożyczalniach; we własnej firmie.

Technik informatyk

Absolwent posiada kwalifikacje:
1. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. INF.02.
2. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. INF.03.

Absolwent jest przygotowany do:
• przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
• administrowania systemami operacyjnymi,
• serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
• przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;
• tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
• tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
• programowania aplikacji internetowych,
• tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

Technik informatyk może podjąć pracę w: w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego; w firmach administrujących sieciami komputerowymi; w sklepach komputerowych; w punktach serwisowych; w jednostkach badawczo-rozwojowych i jednostkach naukowych; w urzędach, bankach i przedsiębiorstwach w działach obsługi informatycznej; we własnej firmie.

Technik hotelarstwa

Absolwent posiada kwalifikacje:
1. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. HGT.03.
2. Realizacja usług w recepcji. HGT.06.

Absolwent jest przygotowany do:
• utrzymywania czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
• przygotowywania i podawania śniadań,
• organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
• rezerwacji usług hotelarskich w recepcji,
• obsługi gości w recepcji.

Technicy hotelarstwa mogą podejmować pracę m.in: w hotelach, pensjonatach i motelach; w zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych; w domach wypoczynkowych i ośrodkach SPA; w ośrodkach wypoczynkowych i sanatoriach; w biurach podróży, agencjach turystycznych i centrach informacji turystycznej; na promach, na kolei, w komunikacji lotniczej.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent posiada kwalifikacje:
1. Przygotowywanie i wydawanie dań. HGT.02.
2. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. HGT.12.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań:
• oceniania jakości produktów, żywności oraz jej przechowywania;
• sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
• planowania i oceny żywienia;
• organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej;
• planowania i realizacji usług gastronomicznych, w tym z uwzględnieniem alternatywnych sposobów żywienia,
• obsługi sprzętu gastronomicznego.

Technicy żywienia i usług gastronomicznych mogą podejmować pracę m.in.: w restauracjach; w zakładach gastronomicznych; w hotelach; w kawiarniach, pubach, dyskotekach; w firmach cateringowych; podczas imprez okolicznościowych; we własnej firmie.

uczniowie i nauczyciele ZS nr 4 zapraszają

Technik rolnik

Absolwent posiada kwalifikacje:
1. Prowadzenie produkcji rolniczej. ROL.04.
2. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej. ROL.10.

Absolwent jest przygotowany do:
• wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
• prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
• prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
• organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Technik rolnik może podjąć pracę: we własnych lub rodzinnych gospodarstwach rolnych; wykonując pracę najemną w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych; w gospodarstw ekologicznych; w produkcji zwierzęcej; we własnej firmie.


Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim

budynek ZSS

ul. Wojska Polskiego 17
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 833 26 80
e-mail: zss@powiatbielski.pl
https://zssbielskpodl1.edupage.org

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy funkcjonująca w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną.

Celem edukacji w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest wszechstronny rozwój uczniów na miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia tak, aby byli zaradni, umieli sterować własnym zachowaniem, by mogli uczestniczyć w życiu społecznym. Nauka w szkole trwa trzy lata, ale istnieje możliwość przedłużenia okresu nauki o jeden rok. Klasy liczą od sześciu do ośmiu uczniów.

 

Atuty szkoły

 • Wspieranie wszechstronnego, indywidualnego rozwoju uczniów.
 • Zapewnienie sukcesu każdemu uczniowi.
 • Dostosowanie treści programowych i pomocy dydaktycznych do potrzeb oraz możliwości każdego ucznia.
 • Mało liczne klasy.
 • Dodatkowe, bezpłatne wparcie terapeutyczne (zajęcia: logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, korekcji wad postawy, wielozmysłowy trening polisensoryczny, doradztwo zawodowe).
 • Udział w realizowanej innowacji bibliotecznej „Czytamy i gramy”.

 

Oferta szkoły

1. Projekt

Od września 2020 roku szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Robimy krok w stronę samodzielności”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu organizowane są:
– zajęcia wyrównawcze uwzględniające ich indywidualne potrzeby,
– warsztaty podnoszące umiejętności zawodowe uczniów: ogrodnicze, stolarskie, gastronomiczne i technologiczno-informatyczne,
– zajęcia podnoszące umiejętności zawodowe uczniów w zawodach pomocniczych: stolarskie, ogrodnicze, gastronomiczne,
– kształcenie praktyczne w miejscu pracy – praktyki wspomagane uczniów u lokalnych pracodawców: pomocnik fryzjera w salonie fryzjerskim Malowana Lala, pomocnik pokojówki w hotelu Cztery Pory Roku, pomocnik kucharza w pierogarni Basieńka, pomocnik sprzedawcy w sklepie metalowym Kam Met.

Z wizytą w Starostwie Powiatowym

Z wizytą w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim

U ogrodnika

Spotkanie z ogrodnikiem

W ramach zajęć przysposobienia do pracy uczniowie podejmują szereg czynności praktycznych.

2. Innowacja pedagogiczna

W celu wsparcia i kształtowania kluczowych kompetencji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym realizowana jest innowacja pedagogiczna „Co, gdzie, kiedy – doskonalimy trening umiejętności społecznych”. Dzięki temu uczniowie mają bezpośrednią możliwość poznania urzędów, punktów usługowych i zakładów pracy, aby pewniej wejść w środowisko społeczne po ukończeniu szkoły.

W ramach zajęć przysposobienia do pracy uczniowie podejmują szereg czynności praktycznych.

Uczniowie systematycznie korzystają z nowej pracowni kuchennej, przygotowują dania obiadowe oraz słodkie wypieki.

Zajęcia kulinarne

Zajęcia w szkolnej kawiarence – „Tłusty czwartek”

Dzień Nutelli

Zajęcia w szkolnej kawiarence – „Dzień Nutelli”

Ogrodnictwo

Uczniowie dbają o szkolny ogród wrażeń, prowadząc prace pielęgnacyjne i porządkowe.

Prace w ogrodzie

Prace w ogrodzie

Prace w ogrodzie na terenie szkoły

Prace administracyjno-biurowe

Uczniowie nabywają umiejętności obsługi artykułów i urządzeń biurowych.

Nauka obsługi bindownicy

Nauka obsługi bindownicy

Nauka obsługi drukarki

Nauka obsługi drukarki

Baza dydaktyczna i sportowa

Pracownie przedmiotowe:
– techniczna,
– gospodarstwa domowego,
– komputerowa.

Sale dydaktyczne wyposażone są w tablice interaktywne, dostęp do Internetu.

Gabinety specjalistyczne:
– logopedyczne,
– do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
– korekcji wad postawy,
– integracji sensorycznej,
– biofeedback EEG,
– sala doświadczania świata.
– sala gimnastyczna,
– siłownia.

Zajęcia pozalekcyjne
Uczniowie zgodnie z własnymi zainteresowaniami i predyspozycjami uczęszczają na wybrane zajęcia kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych:
– SKS oraz sekcja sportowa Atletoskoczki,
– zespół wokalno-taneczny Tęcza,
– Słoneczny Promyk,
– Drużyna harcerska Tropiciele,
– koło teatralne Kleks.

Występ zespołu Tęcza

Występ zespołu Tęcza podczas Dni Bielska Podlaskiego


Opracowanie na podstawie materiałów dostarczonych przez szkoły: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, Wydział Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia, ul. 3 Maja 17, tel. 85 833 10 99


 

ach, em, wch

Powrót na początek strony