Nowe zadania inwestycyjne w powiecie bielskim

Dziesiątego czerwca br. zarząd powiatu wprowadził do wieloletniej prognozy finansowej powiatu bielskiego nowe zadania inwestycyjne. Dotyczy to przygotowania dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych.

Ilustracja do artykułu Droga Brzeźnica – Szmurły w obecnym stanie technicznym.jpg

Droga Brzeźnica – Szmurły w obecnym stanie technicznym

Zadania te realizowane będą w cyklu dwuletnim w latach 2021-2022. Informacja ta ucieszy mieszkańców gmin Orla, Brańsk i Wyszki, na terenie których planowane są dalsze działania w tym zakresie.

Na terenie gminy Orla przygotowywana będzie dokumentacja na przebudowę drogi Dydule – Gredele. Łączne nakłady finansowe wyniosą 120 tys. zł, z czego większość stanowić będą środki z budżetu gminy (100 tys. zł).

Podobne zadanie w gminie Brańsk dotyczyć będzie sporządzenia dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Brzeźnica – Szmurły. Łączne nakłady na to zadanie wyniosą 150 tys. zł, przy czym oba samorządy – powiatowy i gminny partycypować będą w równych częściach (po 75 tys. zł).

Dokumentację projektową otrzyma także droga w miejscowości Pulsze na odcinku od drogi Falki – Warpechy Nowe do skrzyżowania z drogą gminną w tej miejscowości. Koszty w wysokości 30 tys. zł poniesione zostaną po połowie przez samorząd powiatowy i gminę Wyszki.

Ponadto w ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg jeszcze w tym roku zostanie wyremontowana ulica Elizy Orzeszkowej w Orli długości ok. 0,33 km i droga Koszele – do skrzyżowania z drogą do Szerni długości 0,8 km. Obie drogi uzyskają nową nawierzchnię bitumiczną. Wartość zadań ok. 540 tys. zł. Zostaną one sfinansowane w równych częściach przez samorząd gminy Orla i powiat bielski.

Przygotowanie dokumentacji w cyklu dwuletnim wynika z długotrwałych procedur prawnych związanych z uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń oraz regulacją stanu prawnego gruntów, na których położone są drogi powiatowe. Ich użytkownicy mogą jednak być usatysfakcjonowani, gdyż zarząd powiatu w ten sposób poczynił pierwsze kroki do znaczącej poprawy komfortu jazdy i bezpieczeństwa na wskazanych powyżej odcinkach sieci drogowej w powiecie bielskim.

 

pd, pzd, fot. PZD

Powrót na początek strony